Raj som si vždy predstavoval ako knižnicu, nikdy nie zázrak

 (Jorge Luis Borges)

Sobotný večer (25.10.2008) bol pre prítomných na Kysuckom Knihobraní v Dome kultúry v Čadci zvláštnym, výnimočným a nevšedným zážitkom. Už samotný názov podujatia - Kysucké Knihobranie v sebe skrýva niečo tajuplne krásne vyvolávajúci v nás silný pocit  z prežívaného, ktoré nás oddáva sneniu o slove, o knihe ....  

Nevšednosť tohto podujatia bolo neustále umocňované v pokore ku slovu. Lebo slovo je mocným nástrojom nášho možného zjemňovania, ale môže byť aj mečom, ktoré raní, ale môže mať v sebe aj potenciál urobiť človeka slušného, ale aj toho, kto slovom sa stáva „neokrôchaný“ vo svojom vyjadrovaní sa.

Podujatie, kde hlavnú rolu hrali ocenené knihy1), má v sebe potenciál vnášania do nášho žitia tak potrebnú noblesu. Z písmenok sa tvorí slovo, zo slov vety a vety nám dávajú myšlienky, ktorá nás provokujú, a podnecujú zamýšľať sa a vytvárať si svoj názor.  Lebo literatúra slovami spisovateľa A.Hykischa nepodlieha zákonom demokracie. Väčšina nerozhoduje. Rozhoduje úprimnosť výpovede, pravda a kvalita. Lebo kniha by mala byť naším zdrojom sprostredkovania pravdy, mala by byť podnetom zamýšľať sa napísanými myšlienkami.

Prajem si, aby celé podujatie bolo naďalej citlivo vedené v žičlivom prostredí. Nedá mi neopomenúť niektoré detaily, ktoré som si všimol.

Prajem si, aby slovo krst už nikdy sa nespojovalo s uvedením novej knihy. Konečne niekto na Slovensku odolal nevkusu, a uvedenie knihy na cestu k svojim čitateľom nazval ináč ako krstom !!! Lebo krst je niečo posvätne, kde sa začína kresťanský život pre toho, kto dobrovoľné sám alebo z vôle svojich rodičov ho príjme. Takto zneužiť pôvodný a originálny význam slova krst obmedzuje slobodu druhého, ktorý vyznáva a verí v krst ako súčasť svojej viery.

Prajem si, aby už nikdy (decibelová) hudba neprehlušila slovo. Keby som mal počas Knihobrania Arabelin prsteň, využil by som to, aby som „uniesol“ repro bedne  rockovej skupiny VEĽKÝ DOM. Ak nápad organizátorov preniesť časť rozprávky z ocenenej knihy do textu skladby bolo príjemným oživením, tak nadmerné decibely pokazili celkový dojem, potlačil sa text do polohy nezrozumiteľnosti a hudobná originalita sa zbytočne vytratila.      

Prajem si, aby tohoročný úzko koncipovaný výber autorov a kníh sa rozšíril na celé Kysuce, aj na autorov, ktorí sa neprihlásili, alebo ich dielo nebolo prihlásené, aby aj oni boli zaradení do hodnotiaceho procesu. Potom Knihobranie sa stane reprezentatívnou prehliadkou toho najlepšie na Kysuciach čo sa v uplynulom roku  vydalo.

Prajem si, aby nezostalo pri jedinom Knihobraní, aby bolo mostom k čitateľom, aby sa neustále vytváral a upevňoval tak potrebný vzťah čitateľov ku knihe a opačne.

Prajem si, aby knihy neustále vychádzali, lebo kníh nikdy nie je dostatok, aby sme nemohli viacej čítať.

 

1)  Peter Kubica - Rozprávky vily Púpavky, Miloš Jesenský - Moja láska Snehulienka, Pavol Holeštiak - Exulant, ktorý neodišiel