(úvaha o odvahe ... )

V piatok 12.decembra 2008 v priestoroch spoločnosti Jozef Kondek a syn sa v Čadci Podzávoze slávnostne otvorila výrobná hala II na výrobu automobilových komponentov pre TI – HANIL Slovakia. Za prítomnosti generálneho riaditeľa TI – Hanil Slovakia Dave R.Rotha, výkonného riaditeľa pre Európu spoločnosti TI – Automotive Boguslawa Mieszczaka a investora Jozefa Kondeka sa previedol slávnostný akt prestrihnutia pásky v poradí už druhej výrobnej haly.  

Toľko správa z tlače. Ak otvorenie výrobnej haly I v máji 2006 prebehlo bez fanfár, lebo  všetci ktorí sa podieľali na vtedajšom tomto „čadčianskom“ zázrak, neverili, že v čo dúfali sa stane skutočnosťou.

Otvorenie výrobnej haly II bolo už primerané významu, ktoré otvoreniu haly prináleží. Význam je v nadčasovej myšlienke

·         Ak sa spoja traja partneri, ktorí chcú a vedia čo chcú, ako v prípade spolupráce IT – Hanil Slovakia a TI – Automotive a investor, tak sa konečné dielo podarí realizovať

·         Pozičná výhoda umiestnenia výrobných hál medzi KIA-mi v Tepličke n/Váhom a Nošovicami  predurčuje Čadca sa stať „dvorným“ dodávateľom automobilových komponentov pre kórejský automobilový gigant.  Čadca takto môže nadviazať na um a fortieľ niekoľkých generácii tatrovákov.

·         Najväčším pozitívom je, že v konečnom riešení sa počíta s 350 pracovnými miestami, a to si zaslúži potlesk na otvorenej scéne.

Nejeden prítomný pri slávnostnom otvorení sa sám seba pýtal, či to čo sa prezentovalo  je zázrak? Áno, je to zázrak umu ľudí, ktorí prácou, prácou a ešte prácou budovali tento zázrak na zemi čadčianskej. Priamočiarosť, odbornosť a zanietenosť odstraňovala za pochodu všetky problémy, ktoré stáli na ceste. Ľudia stavali stavbu, a stavba stavala ich. Vytvorili dielo, ktoré je príkladom, a zároveň vďakou, že podnikateľská sféra darovala obyvateľom mesta a okolia najkrajší vianočný darček – nové pracovné miesta.

Preto môžeme s radosťou zakričať, aby to počuli všetci, že v Čadci sa podarilo dielo, ktoré sa samo chváli svojou prácou, lebo práca   bola, je  a verím že zostane zmyslom nášho snaženia. Lebo ak je práca, potom bude aj spokojnosť a táto spokojnosť z práce sa bude premieňať na životodarnú energiu pre každého, ktorý bude sa môcť na nej podieľať.