Dnes sme tam, kam nás priviedli naše myšlienky, zajtra budeme tam, kam nás naše myšlienky privedú. (J.Allen)

Zamyslíme sa nad tým, o čom a ako zmýšľame. Citát v úvode nie je slovná hračka. Ľudia obvykle vôbec nepremýšľajú o tom, na čo myslia, málo rozumejú skutočnosti. Zákon života, ako zaseješ, takú budeš mať úrodu platí v rôznych životných situáciách, aj keď si to neuvedomujeme. Zákon funguje aj vtedy, ak ide o naše myslenie.

Čím viac budeme myslieť na zármutok a krivdu, ktorá sa nám stala, tým viacej bolesti a bezprávia budeme musieť podstúpiť. Naopak, čím viac myslíme na radosť, tým viac  radosti v živote dostaneme. Pointou myslieť na radosť je sila myšlienky ovplyvňovať náš život a uvedomiť si, prečo sa v živote nachádzame práve tam, kde sme.

Filozofia J.Allena je pochopiť, že náš život neurčuje prostredie, priateľ, šéf, štát, ekonomika alebo šťastie, ale vždy iba naše myšlienky. A propo bolo by

omylom myslieť si, že sme tu preto, aby sme boli šťastní? Čím skôr to pochopíme, tým lepšie pre nás ďalší život. 

Každý vo svojej originalite nech si opakuje, som zdravý, som v bezpečí, veľa sa smejem vo vedomí, že radosť, ktorú si doprajeme, je radosť, ktorá sa nám vráti.

V živote nám nemusí všetko vyhovovať, ale veriť, že radosť a optimizmus nám pomôže upratať naše myšlienky, pocity a hodnoty stojí za to. Je dôležité nájsť si čas na seba popri strese a zhone.

Položme si otázku, sme výnimoční? Ak sme sa doteraz nezamýšľali nad otázkou alebo  neboli sme presvedčení, potom máme šancu začať na sebe pracovať, lebo investovať do seba sa oplatí vždy. Potom máme šancu pochopiť, že svoj osud ovládame každý sám, pokiaľ ovládame svoje myšlienky. Je to dilema pre každého, buď sa nad sebou zamyslíme alebo nie.

Podľa knihy J.Allena Jak člověk smýšli