(o nedeľnom predaji)  

Už vyše roka platí zákon, ktorý zakazuje predaj v obchodoch počas 15 sviatočných dní. Je neuveriteľné, že ani tak kritika ale spôsob ako jeden z politikov, ktorý sa už dnes cíti byť predsedom vlády kritizuje, sa vymyká zdravému rozumu.

Ak ľudia práce prijímajú zákaz ako niečo pozitívne, predseda SaS R.Sulík s nariadením nesúhlasí. V čase najväčšieho sviatku kresťanov, počas Veľkej noci škandalózne pobúril  výrokom, že ak chcú predavačky počas týchto dní mať voľno, majú si nájsť novú prácu. Takto R.Sulík poodhalil svoje liberálne srdce vo svojej nahote. Volič ani nechce domyslieť čo by bolo, keby sa stal predsedom vlády? Pamäť ľudí je nebezpečná, lebo si pamätá.

Nie je takéto vyjadrenie hraničiace ak nie s urážkou tak so sociálnou necitlivosťou? Je dobre, že v zlomovom okamihu svojou výpoveďou ukázal, ako by delil voličov, na ľudí práce a tých „hore“.

R.Sulík je citlivá duša, ale ako ho zatvorené obchody rozčúlili, že nemôže si kúpiť teplé rožky počas sviatkov, prejavila sa u neho verejná trauma, ktorá prezrádza, že je odtrhnutý od života. Dôvodí, že v čase nedostatku pracovnej sily má predavačka možnosť ísť pracovať inam, ak je vykorisťovaná cez sviatky. Hrôza - mráz ide po chrbte.

Dovolil si uraziť ženy matky. On ktorý nevie čo je žiť tri týždne a štvrtý živoriť. Je hrozivým zistením, že politik jeho „kalibru“ nevie a nechce chrániť slabších, ľudí práce. Vlastne prečo by aj mal, veď on je liberál a tí tam dole sú iba ľudia práce.

Je paradoxné, že R.Sulik má svoju pravdu, stupňuje tvrdenie o slobode a zasahovaní štátu  do podnikania. Je to jeho obohraná pesnička a stále o tom istom. Možno niekoho svojou argumentáciou „poteší“ ale väčšina na Slovensku je zjednotená a vie, že jeho argumentácia je ideologicko - liberálna, ktorá je nepriechodná. Tento spor nie je o obsahu ale je politickým „bojom“ o charakter štátu.

Pred rokom 1989 postupne sa utlmovala práca v sobotu. Výsledkom bolo, že v sobotu obchody boli otvorené do 12 hodiny a v nedeľu boli zatvorené. Robila sa to nie pre to, aby ľudia mohli chodiť do kostola, ale preto, že siedmi deň je biologicko - historickým dňom oddychu a dňom regenerácie.  Takto sa dá usudzovať, že on predseda opozičnej strany asi cez týždeň nerobí.

Po studenej sulíkovskej sprche vyšiel rýchly prieskum, kde 81% opýtaných súhlasila so zatváraním obchodov vo sviatočné dni.

Takto R.Sulík predostrel verejnosti, ako si „váži“ ľudí práce. Ak SaS sa snaží presvedčiť, že ich program je správny, tak svojim vyjadrením dal na známosť, že liberálna ideológia má živnú pôdu leda tak u európskych Bratislavčanov, že „zbytková“ väčšina Slovenska vie čo je to práca a váži si sociálnu solidaritu.  

Treba  pripomenúť, že náš severný sused Poľsko prijal zákon, ktorý postupne bude zatvárať veľké obchodné centra. V roku 2018 budú musieť byť zatvorené 23 nedieľ, 37 v roku 2019 a 45 nedieľ v roku 2020. Po tomto roku bude nedeľný predaj úplne zrušený, okrem niektorých výnimiek. Za zrušenie nedeľného sa vyslovila aj Solidarita. Zákon sa netýka malých rodinných obchodíkov.

Ak už R.Sulík nepochopil čoho sa dopustil, treba mu pripomenúť babku bývajúcu na lazoch alebo kopaniciach. Babka nerozumie, čo je to ekonomicky rast, eurofondy, multikulturizmus  ... ale rozumie, čo je pánske huncútstvo, vie, že vo sviatok alebo nedeľa obchody majú byť zatvorené. Takto R.Sulík a jemu podobní nemôžu počítať z jej hlasom, aby im naplnila liberálnu ambíciu ich vládnuť.