Český autor Petr Lukeš uverejnil príspevok pod názvom - Méněcennost  Slovanů z hlediska anglosaské a pangermánske nadřazenosti . Autor vychádza z poznania ľudí, ktorí pracovali v západnej Európe. Tvrdí, že je tam citeľná nadradenosť ku všetkým Slovanom. Opiera sa pritom (o.i) pomerne širokú citáciu publikácie V.Timuru - Zamlčané dejiny.

„Pre Západ sú Slovania stále čosi menejcenné, čo mu má slúžiť. Západ vždy bol  a stále je voči Slovanom neprajný a nevraživý. Mali by sme si preto konečne uvedomiť, že náš charakter a naše záujmy nie sú totožné so západnými, a pochopiť , kde je naše miesto. Slovanom boli vždy cudzie západné princípy života a bytia. Slovanský  princíp života a bytia totiž nie je založený na expanzii, výbojoch a parazitovaní na materiálnych zdrojoch a prírodnom bohatstve podmanených, ale na vlastnej práci a vlastnom ume.“

P.Lukeš ďalej uvádza „Pán Timura zaoberá sa dávnou históriou Slovanov ďalej píše, že naše histórie tak, ako sa o nej učia deti v školách, je len účelovo zmanipulovaná pangermánskym obrazom skutočných dejín. Je vytvorená na objednávku, aby dokonale vyhovovala mocenským politickým cieľom a záujmom Západu. Média ako rozhodujúci činiteľ vo formovaní názorov spoločnosti sú v rukách západných majiteľov. Preto poslušne šíria ich propagandu dávajúc priestor ľuďom, ktorý znevažujú a relativizujú to naše vlastné a národné a vyzdvihujú skôr to európske, a teda západné.“

Poznámka

Či to čo je v článku je pravdivé alebo niekto o tom pochybuje, nech si vyhľadá článok - Petr Lukeš: Méněcennost  Slovanů z hlediska anglosaské  a pangermánske nadřazenosti bez zaujatosti nech si ho prečíta a urobí si svoj názor.