N.Sulivan vydal knihu pod názvom FAŠIZMUS. Témou knihy je vznik a pôsobenie fašizmu. Autor ho poníma v širších súvislostiach ako súčasť tkz. aktivistického štýlu politiky. S pomocou nového termínu autor vysvetľuje hlbokú spriaznenosť marxizmu, nacizmu a talianskeho fašizmu - moderných ideologických doktrín, ktoré ovplyvnili 20.storočia.

Slová sú rôzne, ale iba jedno vyvoláva a naháňa strach a mráz po chrbte pri jeho vyslovení. Toto slovo nesie v sebe šípy zániku, zničenia, utrpenia, poníženia či smrti, čo po čase vedie do slepej uličky, z civilizácie do pekla. Týmto slovom je FAŠIZMUS, slovo evokujúce koncentračné tábory, ktorí bez možnosti obhajoby smerovali na smrť. Fašizmus je hrôza, pre ktorú netreba nijaké ďalšie slová. Fašizmus je fašizmus. Nech v sebe nesie výkrik - NIKDY.

Fašizmus aj nacizmus vyrástli ako násilné hnutia z podhubia masového ekonomického nedostatku a z komplexu porážky zvlášť Nemecka v prvej svetovej vojne. Akoby išlo o hnutia kráčajúce dvoma smermi, k hmotnému blahobytu a ku geopolitickej expanzii. Obe varianty sú sčasti pravdivé, ale nejde o úplnú pravdu. Sploštením oboch fenoménov výhradne do ekonomických alebo  geopolitických dimenzii sa vytráca ich psychologická naliehavosť a naopak i dôvod ich obrovského, hoci dočasného úspechu.

Autor sa nezaoberá fašizmom ako súhrnom historických udalosti, osobností, príčin a následkov. Neštuduje len ekonomické, sociálne, demografické  čo geopolitické pozadie udalosti. Usiluje sa k pojmu fašizmu pristúpiť komplexne, zachytiť všetky odtiene tohto fenoménu, či už v dejinách alebo inej forme prítomnosti, ba aj v budúcej perspektíve. V centre jeho záujmu je téma fašizmus ako politického štýlu. Autor v knihe sa dal najťažšou cestou, ktorá vyžaduje veľkú mieru objektivizácie, maximálne odsunutie predsudkov, úplnú deemocionalizáciu a vecnosť.

Fašizmus podľa autora by nikdy nebol oslovil davy svojich stúpencov, nikdy by nezvíťazil v parlamentných voľbách ani v pučoch bez zásadného tmelu

• masovej základne prívržencov a intelektuálnych elít

• svojbytnosti politického štýlu so všetkým čo k tomu patrí, s filozofickou a ideologickou základňu podopretú hmotnými a nehmotnými predpokladmi

• s prepracovanou metodikou politickej praxe

• s premyslenou prognózou budúceho vývoja

• s ohromnou energiou pri jeho uplatňovaní, nie len s nietzscheovskou vôľou po moci

Možno sa domnievať, že to bolo to hlavné, čo fašizmu na začiatku otváralo veľké množstvo dverí. Autor označil nový politický štýl za aktivistický, ktorý v sebe prebúdza

• negáciu jestvujúcich konzervatívnych politických štruktúr

• dehonestáciu a následne likvidáciu straníckeho systému, ktorý je predpokladom zastupiteľskej demokracie a jeho nahradenie „hnutím“, čiže kolektívným uchvátením  vodcom, ideou, cieľom a kolektívnym dobrom

• systém v ktorom nemá jednotlivec čo hľadať, je len množina, zástup, súručenstvo, ktoré vykazuje kolektívnu - nie však individuálnu vôľu

• kolektívnu moc, ktorá v konečnom  dôsledku predstavuje všetku moc, údajne patriaca ľudu, vložená do rúk vodcu či inak definovanej mocenskej štruktúre

V tejto súvislosti vytvárala sa hriešna, ale zrejme nebezpečná  asociácia, ktorá zaujala autora. Politický aktivizmus je koreňom, z ktorého vyrástol nielen nacizmus, jeho podoby vidíme i na totalitných tendenciách súčasného super štátu, ktorý v Rusku ma príznačne pomenovanie Eurosojuz, inak povedané Európska únia. Stačí namiesto vodcu dosadiť komisiu, namiesto nacionálne city napríklad európske hodnoty a namiesto vlády vojenských či straníckych elít vládu byrokratických elít. Dajme starým slovám dnešný význam a budeme sa čudovať, aké sú živé. Bohužiaľ ? Ozaj ?