Po vyhlásení brexitu na odchod Veľkej Británie (ďalej GB) z EÚ sa zdalo, že GB ma premyslenú víziu ale opak je pravdou. Zdá sa, že nasledujúcich 252 dní do termínu odchodu GB z EÚ 29.3.2019 prinesie to, čo si nikto neželá - rozchod bez dohody. Ak 52% Britov hlasovali pre odchod, dnes 53% si myslí, že vláda by mala referendum rešpektovať a z EÚ odísť. Spôsob ako odíde z EÚ je viazaný na 45 mld €, ktoré by musela GB zaplatiť, ak by nebola uzatvorená dohoda o obchode z EÚ.

Pritom odchod GB je tak jednoduchý, vtedy keby sa nejednalo o peniaze. Ak GB chce odísť, ma na to právo, stanoví sa deň odchodu, ak má nedoplatky, zaplatí a do videnia. 

To by ale nesmela T.Mayová mať nereálnu predstavu žiadať výhody plynúce zo súčasného stavu ale na druhej strane pritvrdila, odstrániť všetko čo je pre ňu nevýhodné. GB chce voľný pohyb osôb, neprispievať finančne do EÚ, juristiku nadradiť juristike EÚ a spoločnú poľnohospodárska politika. Problémom sú hranice medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré je v EÚ. GB chce tam zachovať voľný pohyb ľudí. 

GB sa musí po 40 rokoch odpútať od EÚ a zbaviť sa európskych návykov a neprimeraných výhod. Paradoxom zostáva, že súperom T.Mayovej doma nie je opozícia, ale vlastná Konzervatívna strana. Hlavnými odporcami sú B.Johnson bývalý starosta Londýna a minister zahraničných veci, J.Rees-Mogg poslanec Konzervatívnej strany a D.Davis minister pre brexit ktorí sú za „tvrdý“ brexit na rozdiel od premiérky, ktorá chce „mäkký“. Otázkou je, či T.Mayová neoslabuje svoju vyjednávaciu pozíciu, keď chce zachovať viac väzieb  s EÚ na úkor samostatnosti?  

Napriek vnútornému rozporu začína prevládať názor, že Britom je milšia čo najväčšia suverenita, aj keby mali  Briti „prerobiť“ na ekonomike. Z tohto pohľadu aspoň niekde v EÚ vie si vážiť svoju suverenitu.

Tu treba pripomenúť paralelu s rokom 1992, kedy Česko - Slovensko sa rozdelilo nežne. Až teraz vieme doceniť politickú múdrosť tandemu Klaus - Mečiar, ako oni pristupovali k rozdeleniu. V porovnateľnom čase bolo medzi oboma podpísaných viac ako 25 medzivládnych dohôd o rozdelení republiky. Pri delení Česko - Slovensko tandem Klaus - Mečiar viedol rozhovory v znamení nevyvolávať chaos a rešpektovať demokratické výsledky volieb.

Dôvetok

• Ak GB odhalila svoju politickú „bezradnosť“, oveľa priehľadnejšie sa ukazuje hra EÚ, ktorá sa chová tak, aby odradila ďalšie krajiny opustiť EÚ. Volebné výsledky mnohých krajín počnúc Holandskom, Talianskom, Španielskom, Slovinskom ale aj  Francúzskom nie sú predzvesťou stretu centralistov s ideou národne orientovaných štátov EÚ?

• GB bola niekoľko stáročí koloniálnou veľmocou. Z toho im plynuli zaujímavé výhody. Postupne, ako prišla o kolónie, celkovo kráľovstvo upadá vo všetkých porovnateľných parametrov. Ak Česko-Slovensko sa rozdelilo rozumovo a nežne, otázka znie, či nemáme v sebe (veľký) potenciál, aby sme sa časom dostali minimálne na úroveň GB v kvalite?

• Slovensko nech si z GB zoberie ponaučenie. Rada členov EÚ bola dlhodobo nespokojná, že Briti mali pred brexitom množstvo výnimiek. Spomeňme si, ako sme boli čičíkaní Dzurindovou vládou pred vstupom do EÚ (2004), že to čo oni vyrokovali bolo najlepšie pre Slovensko ... časom skutek utek by povedal Moravák.