Predstavme si, že na oblohe na miesto lietadiel budú „lietať“ školy, nemocnice alebo byty. V prvom momente pre niekoho sci fi, pre iného surrealistické „predstavenie“. Čím viac sa zamyslíme nad ponúkanou symbolikou, tým viac budeme vnímať absurdnosť súčasného sveta. Na leteckých dňoch SIAF na Sliači bol prítomný americký stratosférický bombardér B-52. Obdivovať atraktívne lietadlo bolo jednou z príjemných stránok leteckých dní, ale ...

Druhou je odvrátená stránka, ktorú by si mala verejnosť uvedomovať, že z ich pomocou americká armáda B-52 kobercovými náletmi bombardovali územia, kde boli aj civilní obyvatelia, od Vietnamu až po Irák. Takto emóciami sa obdivovatelia stávajú ak nie masochisti, v lepšom prípade hlupáci.

Pre pripomenutie, B-52 Stratofortress v preklade lietajúca pevnosť, jeho cena z roku 2016 bola 57,8 mio $. Celkom bolo vyrobených 744 lietadiel, v aktívnej prevádzke je 85 lietadiel, v rezerve 9. Maximálny dolet 16.232 km a uvezie 31.500 kg bômb. Bombardér nie je zďaleka jediným strojom na zabíjanie  ľudí, na ktoré sa dychtiví diváci nevedeli vynadívať.

Duševným obzorom prítomných divákov by asi neotriaslo ani vtedy, keby dostali  vysvetlenie, aká je výška ročného vojenského rozpočtu USA. Táto čiastka by prispela, aby sa mali lepšie nie iba Američania, ale aj ľudia na celom svete.

Vojenský rozpočet Ministerstva obrany USA  na obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019  je navrhnutý vo výške 717 mld $, ktorý je o 13% vyšší ako bol rozpočet v roku 2017 a 7 mld vyšší ako žiadal prezident.

Okrem toho je naviac počítané mimo rozpočtu vývoj nových zbraní, platy 742 civilných pracovníkov, 826 tisíc mužov a žien v Národnej garde a v rezervách, a viac ako 2 mio vojenských dôchodkov. Počet vojakov vzrastie na 1.338 mio. Zaujímavá je informácia, že sa počíta s ochranou základni proti dôsledkom klimatických zmien, ale i nové ľadoborce pre Arktídu. Po započítaní ku základnému rozpočtu celkový rozpočet bude 892 mld.

Cena lietadla je pre bežného smrteľníka nepredstaviteľná. Koľko by sa za ne dalo postaviť nemocníc, škôl, mostov či bytov pre obyčajných ľudí, koľko ľuďom by dala nádej na lepší život, starobu, koľko by pomohla vyliečiť z nemoci, ktoré vyliečiť  nemožno, lebo náklady na liečba presahuje ich možnosti. Napríklad rozpočet novej univerzitnej nemocnice v Bratislave je 343 mio €, čo je iba 6 lietadiel B-52.

Nepredstaviteľné čiastky plynú na účty zbrojárskych firiem, ktoré v mnohých oblastiach osudovo chýbajú. Sú aj ľudia, ktorí omieľajú do kola potrebu zbrojenia, údajne aby sme boli chránení od tých druhých (zlých), ktorí majú namierené proti krajinám EÚ vďaka aj dobre platenej mediálnej podpore.

Washingtonská deklarácia, zakladajúca zmluva NATO (1949) nemala by zakladať povinnosť aj pre NATO riešiť a napĺňať heslo - VRÁŤTE SVETU MIER, nestupňovať napätie až na hranu jadrových vojen? Dnes NATO v záujme vyššieho princípu ochrany západnej civilizácie má svoje vojska v Pobaltí na hraniciach s Ruskom a stratégovia z NATO asi žijú v presvedčení, že ruský „medveď“ bude pokojný? 

Pred dvoma rokmi zverejnili M.Polreich a J.Schneider text, ktorým pripomenuli jediný záväzok, ktorý vyplýva z tzv. Washingtonskej deklarácie, zakladajúcej zmluvy NATO. Prvý článok obsahuje záväzok, ktorým sa

„ zmluvné strany zaväzujú sa, ako je uvedené v Charte OSN, urovnávať všetky  medzinárodní spory, v ktorých môžu byť zúčastnený, mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť, a zdržať sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitím sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi OSN.“

Nie je známe nič o tom, že by desaťtisíce návštevníkov na leteckých dňoch vítal panel, ktorý by im uvedený záväzok pripomenul.

Nie je potreba, aby sme my občania dali znovu obsah slovu MIER, keď sa ho súčasní politici vzdali?

Nemal pravdu Švejk, ktorý pri streleckom obliehaní jednotky za 1.svetovej vojny vykríkol „nestrieľajte, sú tu ľudia“. Že by za zbrojením bol Švejk, iba preto, že politici si neprečítali Haškovho Švejka?