Súčasný stav v EÚ v sebe nesie pnutie východ - západ. Problém tkvie, že východné krajiny mali 40 ročné demokratické vákuum vo svojom prirodzenom vývoji, čo západniari nechápu alebo nechcú pochopiť . Ich náhľad pri posudzovaní nadradenosti plynie z ich nadbytku a hojnosti a porovnávajú nás so stavom pred rokom 1989. Zabúdajú, že bývali ost blok má silné sociálnej cítenie, sociálnu spravodlivosť spojenú s konzervatívno - kresťanskou históriou a kultúrou.

Aj medzi krajinami východného bloku sú odlišnosti, ktoré majú korene v minulosti.  Maďari mali a majú veľmi silnú podporu v lobingu na západe, zvlášť v USA, ktorý ma korene v Rakúsko - Uhorsku. Poliaci zase ako 40 miliónový národ majú svoje zdravé historické sebavedomie a pred rokom 1989 mali možnosť mať pôdu v súkromnom vlastníctve. 

Nech príkladom sú vzťahy medzi NDR a NSR, ktoré nie sú najlepšie. Ak pred rokom 1989 poznali „dederoni“ Slovensko lepšie ako my domáci, všetci na trabantoch, wartburgoch a lepšie situovaní na ojazdených západonemeckých volkswagenoch. Prvé leto po roku 1989 boli pre nich okamžitý prievan kapitalizmu v podobe nových mercedesov, BMW alebo volkswagenov.

Po vytriezvení, rozdiely medzi NSR a NDR aj napriek obrovským dotáciám z Bonnu sa prehlbujú.  Nie so všetkým východné spolkové krajiny Nemecka súhlasia, čo im bolo importované z bývalej NSR. Nepomohla nenávratná finančná injekcia federálnej vlády, ktorá za 28 rokov dotovala východné kraje bývalej NDR sumou skoro 2 bilióny €  

Nemecko navonok je jednotné, ale vo vnútri je kultúrne a ekonomicky rozdelené. Postupne sa rozdeľuje aj politicky. „Západ“ podporuje východniarku Merkelovú, „Východ“ zase volí AfD. Východní Nemci vo svojich západných susedoch vidia meštiakov - príliš sýtych, chamtivých, bezduchých a pokryteckých. Pre západných Nemcov sú „východniari“ stelesnení „socaci“ - leniví, nepodnikaví a nezrelí xenofóbovia. 

V istom zmysle žijú východní Nemci v podmienkach politickej a informačnej blokády, i keď neporovnateľnej spred roku 1989. Nemajú žiadne možnosti ovládať vládu ani hlavné média zjednoteného Nemecka. Preto neprekvapuje, že v Drážďanoch bolo v roku 2014 založené hnutie PEDIGA. Preto v Sasku získala AfD vo voľbách tretie miesto  do Spolkového snemu a predstihla i vládny blok CDU/CSU A.Merkelovej.

Zabúda sa, že v súčasnosti je aj Slovensko názorové ale aj úrovňou životnej úrovne rozdelené. Väčšina si cti konzervatívny pohľad na spoločnosť, ma sociálne a hlboké kresťanské cítenie. Po roku 1989 sa prehĺbila „životodarná“ privatizácia s rôznymi neprehľadnými cestami získavania bohatstva, čím sa spoločnosť polarizovala na prijímateľov „bezprácnych“ dividend a ľudí práce. A propo, nech toto je pred komunálnymi voľbami jedným z kritérií posudzovať kandidátov na primátora. V poslednom rozhovore to zrozumiteľne povedal K.Schwarzenberg. Na otázku  ČO ROBÍME ZLE? odpovedal „Navykli sme si kradnúť. Prepáčte, veľká časť privatizácie nebola o ničom inom. My sme už také obdobie v dejinných mali, po Bielej hore.“ Takto sa vyformovala silná menšina postavená na peniazoch, peniaze plodia moc a kto má moc, má aj pravdu, vždy subjektívnu a to je iba krok k liberálnej pravde !!!  

Zásadným prienikom pre ozdravenie politiky u nás by malo byť sebareflexia svojej činnosti, z formovanie nových pravidiel parlamentného politického systému, ozdravenie straníckej práce mravne, hodnotovo, vzťahovo, personálne a generačné a v neposlednom rade zamedziť egoisticko - mocenským ambíciám politických strán. 

Skúsenosti nás poučili, že sme neskončili s marxizmom, keď sme sa zbavili vlády jednej strany. Naopak, iba otvorili sme dvere dokorán neomarxizmu západného typu.  Od Stalina sme sa vrútili do náručia idei Trockého. Vymenili sme objatie jedného tyrana za objatie druhého. Charta 77 mala byť predvojom nového žitia, ale v podstate vo väčšine boli to trockistickí socialisti.

V roku 1989 sme sa nádejali, že sme sa vymanili zo zovretia moskovského diktátu. Po roku 1989 sa vývoj zastavil. Bez odporu sme  prijali materiálny „diktát“ Západu. Všetci, aj kresťania sme vstúpili do EÚ bez Boha, i do NATO za chiméru chleba a mieru. Naši vojaci sa ocitli na strane toho frontu, ktorí donedávna sme považovali za nepriateľský. Po „medových“ lákaniach do EÚ zdá sa, že sme ako cukor, ktorý sa rozpúšťa v horúcej káve. 

 V každodennom živote by malo mať v spoločnosti miesto pre slušnosť, čestnosť, úctu a rešpekt k iným, ale aj k sebe samému. Krajina, kde slušní ľudia nemusia sa báť byť sami sebou, nemusia vyvolávať pseudo demonštrácie „slušných“ ľudí.

Položme si otázku, či slušnosťou u nás sa to dá dosiahnuť v spoločnosti, ktorá je drasticky rozdelená na ľudí „šťastia“, ktorí mali to „šťastie“ že privatizovali a ľudia práce? Rozdelenie je tak silné, že zmier je na dlhé roky v nedohľadne ... nech je to ďalšie kritérium pre komunálne voľby.