Nezainteresovaný obyvateľ chystajúci sa na komunálne voľby 2018 ma možnosť sa oboznámiť z mimorozpočtovými príjmami z eurofondov za posledné roky na web stránke mesta. Ten, ktorý sa s materiálom oboznámil, prijíma informáciu ako dobre odvedenú prácu. Opakom je informácia z jedného z mála bilbordov v meste, kde dotyčný nabáda, skôr by sa dalo povedať dezorientuje verejnosť. Na bilborde je text: Budujem mesto z fondov EÚ a nie z úverov.

Áno, jeho posolstvo nesie v sebe jedinú pravdu, že eurofondy sú najlacnejšie peniaze pre rozpočet mesta. Takto vyrieknuté čierno - biele videnie, že on eurofondy a mesto iba úvery nie je pravda. Spôsobuje u voliča  nesledujúceho život samosprávy v meste rozpaky. Zákonite si kladie otázku, kto má pravdu mesto alebo bilbord?

Je na počudovanie, že hlásateľ účelovej „pravdy“ je poslancom zastupiteľstva, vie pozadie zložitého procesu od podania žiadosti až po vyúčtovanie eurofondov a predsa vysloví mystifikáciu, aby zmietol lojálneho voliča.

Nie úver ale eurofondy z pera kandidáta na primátora hovoria o jeho komunálnej strate pamäti nehovoriac, že to mohla byť cielená pod pásovka voči mestu. Materiál mesta vyvracia jeho tvrdenie. Tu treba pripomenúť pre zábudlivých, že to bol práve on, ktorý v období rokov 2006 - 2010 dostal mesto na pokraj priepasti, kedy mestu hrozila nútená správa.

Takto ponímaná kampaň je kontraproduktívna pri vytváraní zmieru v meste. Kandidát svojim apelom nie úvery ale eurofondy vlastne dal o sebe vedieť, že článok na web stránke mesta o eurofondoch má svoju vypovedaciu hodnotu aj v inom ako sa nádejal. Nechtiac dal zelenú myšlienke, ktorou pokropil životodarnou vodou motto tohoročných komunálnych volieb 2018 iného kandidáta: NEPOLITIKARČÍM. PRACUJEM.

Takto to chodí, komunálne voľby sú ako spojené nádoby. Jeden si to „pohnojí“ v prospech svojho protikandidáta a ten prvý tak ako v roku 2014 po druhý krát proti M.Gurovi neuváženým pochybením sa pripravuje o tak potrebné hlasy. Francúz by povedal   C´est la vie  ...  pre nepripraveného.