V týchto dňoch sa v schránkach objavujú volebné letáky alebo noviny kandidátov na poslanca pre komunálne voľby 2018. Dal som si námahu vytriediť si ich a sústrediť sa na sľuby, ako ich predkladajú voličom. Na základe osobnej skúsenosti so samosprávou som vytriedil nič hovoriace „jalové“ ponuky. Potom to boli aj sľuby o ktorých mesto vie, len z rôznych príčin sú mimo možnosti mesta a zostali tie, ktoré majú svoj potenciál zaujať a môžu zvýšiť šancu byť zvolený.

Pomysleným víťazom sa stal kandidát na poslanca vo volebnom obvode č.3 R.Jarabica. V zhutnenej forme  slov sa mu podarilo to, čo niekto nedokáže zaujať celým článkom, zrozumiteľne povedať voličovi ako zmýšľa. Vystihol podstatu sľubu poslanca, ako chce pracovať v zastupiteľstve. Nesľubuje konkrétne veci, ale predstavuje svoj štýl práce, ako bude postupovať pri riešení problémov. Napísal

„NECHCEM SI VÁS KUPOVAŤ PRÁZDNYMI SLUBMI ...

Žijem a pracujem v našom meste a uchádzam sa

o Vašu priazeň v komunálnych voľbách 2018.

Chcem byť Vašim uchom, okom a hlavne slovom

v zastupiteľstve a tak zlepšiť Vás kontakt s mestom. „

Nech letáky v schránkach sú dôvodom v pokoji domova si ich prelistovať a zamyslieť sa  nad ich obsahom. Nech sú pre nás voličov zdrojom poznania kandidátov. Roztrieďme si ich, čo nám dáva dobrú východiskovú pozíciu pri rozhodovaní sa, keď budeme stáť pred volebnou urnou 10.novembra 2018.