(o pamäti, ktorá je nebezpečná, lebo si pamätá)

Komunálne voľby 2018 upriamili pozornosť na budovu po základnej škole na ulici A.Hlinku. Nie iba pre zábudlivých je potrebné pripomenúť históriu rušenia školy. Vtedajší primátor J.Vražel nedodržal svoj sľub, že nezruší ani jednu školu na území mesta. Svojim podpisom podpísal (nemusel), čím vyriekol svoj ortieľ nie iba nad školou ale aj spochybnil svoj volebný program 2006. Preto netreba sa čudovať, že mrak nedôvery sa vznáša aj nad jeho volebným programom pre komunálne voľby 2018.

Celý proces absurdného rušenia školy pomenoval výstižne už nebohý Miroslav Golis

Zastavte zemeguľu, ja chcem vystúpiť

Nakoľko sa objavovali vo volebných letákoch nepresnosti, treba pripomenúť chronologicky ako prebiehalo rušenie najstaršej školy v meste.

V roku 2005 bolo na programe zastupiteľstva zrušenie ZŠ na ulici A.Hlinku. Vtedajší poslanci boli proti zrušeniu. Stanovisko verejnosti vyjadrila v otvorenom liste  aj  A.Belousovová, ktorá  bola proti zrušeniu, ale za dva roky zmenila názor.

Ak rok 2005 bol rokom víťazstva rozumu, tak rok 2007 bol rokom duchovnej zvrátenosti. V piatok 30.marca 2007 zastupiteľstvo uznesením č.36/2007 zrušilo najstaršiu školu na území mesta. Za zrušenie školy hlasoval 17 poslanci. Mnohí, ktorí prispeli k zrušeniu školy kandidujú aj vo voľbách 2018. Ako by sa s odstupom času cítili, keby ich mená boli zverejnené, pričom nemali následný plán čo so zrušenou školou. Preto ich dnešné predvolebné sľuby „plačú“ a sú neúprimné !!!

Pre zábudlivých treba pripomenúť, že terajší primátor M.Gura nehlasoval za zrušenie školy, robil všetko preto aby škola bola zachovaná v podobe Cirkevnej základnej školy.  

Následne primátor J.Vražel na stretnutí rodičov a vedenia školy v utorok 3.apríla 2007 ubezpečoval o ďalšom riešení, pritom uznesenie o zrušení školy bolo už podpísané. Zo strany vtedajšieho primátora neprofesionálne a neúctivé k prítomným rodičom, ktorí zaplnili telocvičňu do posledného miesta.

Ak už škola bola tŕňom vtedajšieho vedenia, snahou bolo zriadiť Cirkevnú základnú školu, ktorú podporoval aj Biskupský úrad v Nitre. Na podporu podpísalo 6.743 občanov petíciu, ktorá pre vedenie bola iba zdrapom papiera.

Ak si prepočítame výsledky účasti obyvateľov Čadca v komunálnych voľbách 2006, tak prepočítane na občanov, petíciu podpísalo neuveriteľných 34,2% (pri voľbách bola účasť  37,7%).

Vtedajšie vedenie ignorovalo petíciu, zároveň robilo všetko, aby uznesenie pre vytvorenie cirkevnej školy nebolo prijaté. Primátor zvolal mimoriadne zastupiteľstvo 15.mája 20007  na nezvyčajnú 19 hodinu, čo bolo a je jedine zvolané zastupiteľstvo v tomto čase od roku 1990 a má vypovedaciu hodnotu. V tomto čase zasadá leda tak vláda a to vtedy keď je vyhlásená krízová situácia. Preto sa dá usudzovať, že pre primátora rušenie školy bola hodnotová kríza, ktorá ho dostávala do nežiaducich turbulencii.

Zle svetlo bolo vrhnuté na tých poslancov, ktorí hlasovali za nezrušenie školy a neprišli večer na zasadanie. Kto vie aké majú alebo nemajú dnes „(ne)kludné“ svedomie? 

Následne na zastupiteľstve 25.mája 2007 vystúpil vedúceho správy cirkevných škôl pri biskupskom úrade v Nitre Ing. Augustín Hriadela. Vyslovil dve požiadavky, ktoré podmieňujú, aby sa začali prípravy na založenie Cirkevnej základnej školy v priestoroch školy na ulici A.Hlinku.

• Musí byť vôľa obyvateľov, čo sa aj stalo petíciou s 6743 podpismi .

• Mesto musí dať súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej nájomnej zmluvy na pozemky a budovy, bude to súčasťou návrhu uznesenia - čo sa nestalo.

Prijaté uznesenie č.76/2007 dalo súhlas pre začatie rokovania s Biskupským úradom o zriadení Cirkevnej školy na ulici A.Hlinku.

Na základe 10 opozičných poslancov bolo zvolané ďalšie zastupiteľstvo s prídavkom „konečné“ na 11.júna.2007. Hlasovanie o nezrušení neprešlo jediným hlasom. Výsledkom bolo, že „vraželovci“ dosiahli svoje, čím Čadca sa nepripojila k Rakovej a Skalitému, kde úspešne pôsobia Cirkevné základné školy. Ukázalo sa, že tí, ktorí hlasovali za zrušenie vôbec nešlo o kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu na Cirkevnej základnej škole, ale o ..... 

„Konečné“ uznesenie v sebe nesie historické posolstvo pre budúcnosť. Vtedajší primátor J.Vražela zrušením školy nedodržal slovo a slovo robí chlapa !!! Vo svojom volebnom programe 2006 - 2010 mal bod, že udrží súčasný počet základných škôl tj, nebude zrušená ani jedna škola na území mesta.

Ak dnes sa vyčíta dnešnému vedeniu, že nič neurobilo z nehnuteľnosťou, treba pripomenúť, že primátor J.Vražel mal od zrušenia školy po voľby (27.11.2010) - 3,5 roka aby konal a naplnil svoj plán na revitalizáciu nehnuteľnosti... ale výsledok bol nulový. Ukázalo sa, že na trhu realít budova bola nepredateľná. Pre kritikov platí biblické, ak sú bez viny nech hodia po mne kameňom a až potom píšu neúplnú pravdu. 

Vtedy poslanec a dnes primátor M.Gura v roku 2007 mal riešenie. Zriadiť Cirkevnú základnú školu, čo bolo pre vtedajšie vedenie neprijateľné. Ako predstaviteľ  KDH vyvinul úsilie v súčinnosti s Biskupským úradom, aby ZŠ bola pre kvalifikovaná na Cirkevnú základnú školu. Všetko bolo márne, nebola ochota od primátora. 

Toto je potrebné pripomenúť dnešným kandidátom na poslancov a primátora, ktorí sa podieľali na zrušení najstaršej školy na území mesta. Mocenskou noblesou zabránili vzniku cirkevnej školy. Nech memento z rušenia školy by si mali pripomenúť prinajmenšom 6.743 občanov, ktorí podpísali petíciu za nezrušenie školy, keď budú stáť pred volebnou urnou 10.11.2018.

Základná škola na ulici Andreja Hlinku je minulosťou. Prachom však nesmie zapadnúť spôsobom, akým sa pred jedenástimi rokmi zrušila.

Najskôr sa sľubovalo, že v žiadnom prípade  sa tak nestane, neskôr sa nik na nič nikoho nepýtal a rozhodol.  Nepomohla ani petičná akcia s niekoľko tisíc podpismi. Stále horúca téma a udalosť, na ktorú by sme kvôli forme neochoty moci a následného pochlebovania, ako nám záleží na mestskom školstve, nemali zabúdať. Ukázalo sa, že ak peniaze sú potrebné, tak nad nimi je duchovno, ktoré prináša ľuďom a mestu dobro a tomuto dobru nebolo naklonené vedenie mesta. Pritom podľa sčítania obyvateľstva sa ku Rímsko katolíckej cirkvi hlási 76 % obyvateľov.

V dňoch, keď tí, ktorí to spôsobili žijú v nádeji, že od rušenia školy uplynulo 11 rokov a na všetko sa zabudlo. Nezabudlo sa, lebo pamäť je nebezpečná, lebo si pamätá.

Toto už nie je iba o škole a neochote vyhovieť obyvateľom mesta, je to o vysporiadaní sa s minulosťou a povedať o čo išlo primátorovi, ktorí svojou energiou a vplyvom bol proti mestu a jej obyvateľom.

Dôvetok k zrušeniu školy na ul.A.Hlinku

(otvorený list RNDr. Anny Belousovovej)

Vtedy ešte prvá podpredsedníčka SNS v roku 2005 adresovala poslancom zastupiteľstva v Čadci otvorený list, ktorý v plnom znení je uvedený. Treba ho porovnať  z jej vystúpením na „rušiacom“ sa zastupiteľstve 30.3.2007, kde pre zmenu obhajovala zrušenie školy.

„ Vážení poslanci,

Obraciam sa na Vás, volených zástupcov občanov mesta Čadce, nie len ako bývalá primátorka, i poslankyňa mestského zastupiteľstva, ale predovšetkým ako občan mesta, ktorému záleží na jeho rozvoji a budúcnosti.

Hladinu verejnej mienky v Čadci v posledných dňoch rozvíril záujem mesta zrušiť a následne asi predať  Základnú školu Andreja Hlinku. Priznávam sa, pre mňa, a tak ako pre väčšinu občanov mesta, je tento krok nepochopiteľný. Zrušiť základnú školu, ktorú navštevuje 450 detí, nemá žiadne dlhy, naopak za teplo má preplatok 60 tisíc slovenských korún, takmer pol tisícky detí poslať z centra mesta do základných škôl na sídliskách a nakoniec bez slovka vysvetlenia ignorovať petičnú akciu 6400 občanov, nie je dobrá vizitka mesta, ani Vás volených zástupcov. Zrušiť školu, je vždy veľmi citlivá záležitosť. V tomto prípade ide o školu, ktorá je súčasťou histórie nášho mesta.

Pri týchto faktoch sa natíska otázka, o čo sa v tomto prípade v skutočnosti jedná. Sú zištné záujmy skupiny ľudí alebo jednotlivca? Veď z akého dôvodu Ste si dokonca odsúhlasili rokovať a hlasovať o tomto probléme tajne? Ja Vás  pani poslanci mestského zastupiteľstva vyzývam k verejnému hlasovaniu. Nech každý poslanec vstane a verejne povie som, respektíve nie som za zrušenie Základnej školy Andreja Hlinku. Ste takto povinní postupovať voči Vašim voličom, pretože nehlasujete len za seba, hlasujete najmä za občanov Čadce, ktorí Vás do tejto funkcie zvolili. Demokracia totiž neznamená, že štyri roky budú radoví občania rukojemníkmi tých, ktorých si zvolili.

P.S.

Bude zlou vizitkou Vás a vedenia mesta, keď zatvoríte slovenskú školu na severe Slovenska v čase, keď mestské a obecné zastupiteľstva na juhu nášho štátu doslova umelo držia pri živote školy s vyučovacím jazykom maďarským !

S pozdravom

                                                                                         RNDr. Anna Belousovová,

                                                                                       prvá podpredsedníčka SNS“