(o ostrých balónikoch)

Pripomeňme si, že poslanci EP v septembri 2018 vyzvali členské štáty EÚ, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Vtedy skvelý Orbánov  prejav v EP kde bránil svoje rodné Maďarsko. „Stojím tu teraz a obhajujem svoju vlasť, pretože pre Maďarov je sloboda, demokracia, nezávislosť a Európa vecou cti.“ Tento prejav vzbudil v časti slovenskej verejnosti obdiv.

Pritom akoby sa zabudlo na vyhlásenia V.Orbána o autonómii pre zahraničných Maďarov. Veľmi rýchlo sme mu odpustili alebo zabudli na jeho provokácie v záujme „riešiť maďarskú záležitosť“ Vyvrcholilo to, keď začal platiť Zákon o zahraničných Maďaroch.

Jedni z nevôľou (ktorí nezabúdajú) a druhí informačne žijúci zo dňa deň (ktorí zabúdajú) hodnotia súčasného predsedu vlády Maďarska - Viktora Orbána. Pochopiť ho treba v súvislostiach a dať si nedávne udalosti do súvislosti s prítomnosťou. Pavol Ičo v článku „Neverte Orbánovi“ (SNN č.21-52/2018) pripomína nedávne výroky vo vzťahu ku Slovensku.

• Pred deviatimi rokmi rozprával V.Orbána o práve na autonómiu pre národnostné spoločenstvá, ktorú R.Fico označil za hrozbu pre Slovensko.

• V máji 2010 bol schválený zákon o dvojitom občianstve zahraničných Maďarov.

• V máji 2014 po inaugurácii určil jednu z priorít svojej vlády zaistenie autonómie pre maďarské menšiny žijúce v krajinách strednej Európy. V nasledujúcom prejave  opäť zopakoval, že „maďarská záležitosť je od druhej svetovej vojny nevyriešená“, čím spochybnil platnosť Parížskej mierovej  zmluvy z roku 1947, ktorá až na zmenu týkajúcu sa slovensko-maďarskej u hranice pod Bratislavou obnovila hranice v súlade s Trianonskou dohodou z roku 1920.

• V roku 2015 na stretnutí s veľvyslancami označil úsilie o autonómne postavenie Maďarov v okolitých štátoch za kľúčovú udalosť v maďarskej zahraničnej politike.

• V novembri 2017 povedal „budúcnosť v Karpatskej kotline sa píše po maďarsky“, ak uvážime, že termín „Karpatská kotlina“ je z geografického hľadiska zhodný s pojmom „Panónska kotlina“, ktorá okrem Maďarska zasahuje  územie Slovenska, Česka, Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a ďalších krajín.

Pri pochvalách za Dunaj nemali by sme zabúdať ani na slová priameho účastníka revolúcie 1848 a prvého historika slovenského povstania 1848-1849 Mikuláša Dohnányho, autora spisu - Historia povstaňja slovenskjeho, napísal „Slováci nie len že o „bratstve“, ale ani len o spravodlivosti maďarskej nič nevadia povedať.“

V.Orbán, ktorý svojou proti migračnou politikou naoko bojuje aj za naše záujmy, ale pritom nezabúda na posilnenie postavenia maďarskej menšiny aj u nás, v čom ho podporujú strany MOST-HÍD a SMK-MKP otvorene hovoriace napríklad o potrebe zavedenia maďarčiny ako regionálneho jazyka na území južného Slovenska.

Slovné výpady zo strany V.Orbána sú nebezpečnou provokáciou pod zámienkou obhajovania menšinových práv. Opakovane vyvoláva politické pnutie a atakuje zvrchovanosť susedných štátov.                 

Tu si treba pripomenúť, že slušnosťou aj v diplomacii platí reciprocita.