(začnime u seba, snáď to dokážeme)

Prvý január je pre nás vstupom do nového roku. Pre mnohých je to čas vysloviť svoje priania, s ktorými vstupujeme do neho.

Priania v sebe nesú nádej ale zároveň aj zodpovednosť vytvoriť si návyky. Tu treba pripomenúť, že podľa vedcov z Univerity College v Londýne trvá vytvorenie návyku v priemere 66 dní. Koľko z nás je priemerných? Väčšina prianí končí „bez boja“ prv ako sa začali plniť. 

Každý z nás máme svoje osobné možnosti, príležitosti, priania a životné šance. Pre každého z nás je v živote dôležité niečo iné. Má význam priať všetkým to isté, keď sa každý z nás nachádzame v inom duchovnom, emocionálnom a intelektuálnom stave, v inom subjektívnom rozpoložení, či v rozdielnej sociálnej, ekonomickej či zdravotnej situácii?

Novoročné priania vidinou ziskov sú degradované na marketingové „sviatky“. Ak k tomu pridáme Vianoce ako sviatky pokoja a lásky, ktoré sú gniavené prevahou meganákupov a prejedania sa, tak dielo skazy „čerta“ je dokonané. Nečudujme sa, že kvalita novoročných prianí sa znehodnocuje. Priania žijú iba pár dni a potom celý rok až do nasledujúcich Vianoc na ne zabúdame.

Novoročné predsavzatia nás tradíciou zvyklosti „zaväzujú“. Sú aj takí, ktorí na začiatku roku sa neinšpirujú, impulzy pre ich predsavzatia prichádzajú až v priebehu roka nečakane a tie ich vtiahnu spontánne do ich plnenia. Oni nemajú žiadnu deliacu čiaru. Ak v niečo veria, veria sebe, nepotrebujú žiadnu barličku typu novoročného predsavzatia. Pre tých ostatných ich predsavzatia sú o horlivosti, že to chcú ... bez vôle.

Sú aj takí, ktorí predsavzatia nedávajú, lebo pravý vianočný čas si vychutnávajú a neveria, že práve na Vianoce a na Silvester si majú „namáhať“ rozum.

Pre Kysuce a Kysučanov by bolo najpriliehavejším novoročným želaním poznanie, že na vyriešenie svojich 80% problémov by stačilo, aby sme poznali a ctili si desatoro. Všetko potrebné by sme tam nachádzali. Slušnosť, láska, rovnosť a návod na spokojný život. Stačilo by tak málo, začnime u seba, snáď to dokážeme.   

Prajme si, aby naše priania vychádzali z úprimnosti srdca bez falošnosti a diplomatického predstierania, aby vychádzali z úprimnosti podopreté výchovou v rodine. Ak k tomu si vypneme mobily, tablety či notebooky, potom môžeme prežívať plnohodnotné obsahové a pravé Vianoce.