SaS vo svojej rozšafnosti si zahráva s verejnosťou. Poslanci SaS O.Dostála a poslankyne R.Kaščaková a Z.Zimenová podali návrh, aby zo zákona bola odstránená prednosť štátneho jazyka pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku. Takto po Galkovej ambícii byť predsedom prichádza SaS s ďalšou letnou „bombou“. Úpravy navrhujú aj pri používaní štátneho a ďalších jazykov v cirkvách, obciach, školách. Ako dodali, zámerom je vypustiť ustanovenia, ktoré neodôvodnene zasahujú do slobodného šírenia informácii pod zámienkou ochrany štátneho jazyka.

Návrh možno považovať za ďalšiu politickú provokáciu, lepšie by znelo urobiť aspoň rozbroj medzi SMER SD a SNS na jednej strane a MOST HÍD na druhej pred voľbami. Ak si spojíme extempore poslanca pri jeho „manifestácii“ pred Gymnáziom J.Hronca, potom počínanie SaS je možno vnímať v jasnejších kontúrach.

Vo svojej eufórii konať „dobro“ si SaS neuvedomuje, že spochybňuje hodnovernosť   Slovenskej republiky. Väčšina ľudí (voličov) si poštve proti sebe, pretože všetky argumenty stoja proti SaS, na strane veľkej väčšiny obyvateľov Slovenska.

• pedagogická dokumentácia v školách s vyučovacím jazykom menšín by malo byť  bez slovenskej jazykovej mutácie a zemepisné názvoslovie v mapách by malo byť aj v jazykoch menšín. Na Slovensku je zákonom povolené pôsobenie početnými menšinami

• návrh poslancov je vyjadrením ich postojov žiť v občianskej slobode. Zabúdajú, že nad touto slobodou je nadradená Ústava Slovenskej republiky. Preambula ústavy nezačína slovami „My, občania Slovenskej republiky“, ale slovami „My, národ slovenský“

• preambule krajín ako sú ústavy Francúzska, Nemecka  či Španielska je zakotvený národný, nie občiansky štátotvorný princíp

• bývalý poslanec OKS chce Slovákov presvedčiť, že štátotvornými národmi Francúzska sú tiež Baskovia, Katalánci, Alžírčania a všetky ich šesťmiliónové menšiny? Poslanec si myslí, že štátotvornými národmi Maďarska sú aj Slováci, Nemci či Rumuni?

Nie je to znamenie, že používaním predvolebného marketingu PS pri systematickej práci na oslabovaní Slovenskej republiky je, že na konci tunela nás čaká liberálno - občiansky prevrat?

Ak SaS sa podieľala na páde vlády, podieľa sa na snahe uzákoniť princípy gender politika či LGBTI, legalizáciu drog, ak chce vziať zákonom jedinečnosť a zákonné postavenie slovenského jazyka, potom nie je takéto konanie výzvou pre voličov, dostať liberálnu SaS vo voľbách na cintorín dejín?