Maďarsko chce chrániť seba i Európu pred ilegálnymi imigrantmi. Prozápadná EK podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko pre prijatý migračný zákon.

EK nepovažuje reakciu maďarských orgánov na obavy Bruselu za dostatočnú. Podľa EK právne nariadenia maďarského zákona, týkajúce sa trestania činností podporujúcich získanie utečeneckého štatútu či povolenia na pobyt, sú v rozpore s právom EÚ.

Poznámka: Prípad Maďarska nabáda na analógiu z rokom 1968. V auguste 1968 boli na cestách vápnom napísane protestné heslo „Lenin zobuď sa, Brežnev sa zbláznil“. Čo bolo v roku 1968 zvrátené, nie je obdobné aj v roku 2019, len na miesto „Lenin“ prepísať „Schuman“ a „Brežnev“ na „EÚ“?