Nech slová literáta Štefana Nižňanského, bývalého riaditeľa Slovenskej televízie, ktorými  odpovedal na otázky, ktoré smerujú ku porušeniu zákonom predpísanej objektívnosti, vyváženosti a nestrannosti spravodajstva, poodkryl skutočnú tvar pôsobenia TV v spoločnosti, nech mnohým otvoria oči, aby rozmýšľali, komu dajú svoj hlas. 

 

„Začiatkom februára odvysielala RTVS v hlavnom spravodajstve informáciu o dôveryhodnosti slovenských médií, v ktorých Slovenský televízia triumfuje. Redaktor Jakub Prok v spravodajskej informácii uviedol, že média majú povinnosť chrániť liberálnu demokraciu. Ako to vnímate ako bývalý riaditeľ televízie?

Je to porušenie zákonom predpísanej objektívnosti, vyváženosti  a nestrannosti spravodajstva. Prečo verejnoprávne médium preferuje v hlavnej spravodajskej relácii liberálne hodnoty? Prečo nie národné, kresťanské, prečo nie sociálno-demokratické ... Prečo nie tradičné či konzervatívne?

Liberálna demokracia je politický prúd, ktorý sa významne šíri najmä v EÚ. Je to moderná politická doktrína. Ale aj stranícka agenda niektorých politických subjektov ...

Vedeniu RTVS som v tejto súvislosti zaslal aj kritický list. Koho zastupuje redaktor Prok? Je zamestnancom RTVS alebo ho platí niektorá z liberálnych partii? Nechcem mu uprieť vlastný názor ani jeho pohľad na svet, no protestujem proti tomu, aby ho vnucoval mne  alebo aj ďalším divákom koncesionárom, ktorí si ctia iné hodnoty ako liberálne. Redaktor RTVS by mal byť nezávislý s objektívny.

Ako vnímate nezávislosť Slovenskej televízie? 

Je v zložitej situácii, keďže za M.Zemkovej, no najmä za V.Miku stratila Slovenská televízia pod skratkou RTVS nielen názov i identitu. Spravodajstvo a aktuálna publicistika zjednotili krok s mainstreamom, s politickou opozíciou a s tretím sektorom. Preto každá zmena či snaha priblížiť ho k stredovým, objektívnym či nebodaj k národno-štátnym hodnotám i záujmom je okamžite torpédovaná progresívnymi liberálmi. Tí majú v oligarchických médiách veľkú palebnú prevahu a neváhajú hneš zvonku aj zvnútra napádať, urážať a spochybňovať každú snahu o profesionalizáciu či zavedenie funkčnosti skutočných verejnoprávných a nezávislých zásad v obsahu vysielania.“      

Na koniec dôvetok na zamyslenie:

Nie sme svedkami novej ideovej etapy „premeny“ spoločnosti? Silné slová, ale potom ako si vysvetliť a prijímať zmeny a v poslednej dobe aj mnohokrát dezinformujúce prieskumy, ktoré (negatívne?) nás ovplyvňujú a menia charakter Slovenska?  Ak hlbšie prenikáme do podstaty zmeny, neprichádzame na poznanie, že vláda nevládne, ale „vládnu“ tieňové zoskupenia presadzujúce opozičnú politiku prostredníctvom médií a mimovládnych  organizácii?  Ešte sa nezabudlo ako ulica chcela povaliť vládu a dostať sa k moci bez volieb. Všetko sa deje v záujme pozadia mecenášov. Toto sme chceli 17.11.?

Zdroj: SNN 6/2020 (15.2.2020)