(ohliadnutie za vyhláseným stavom núdze)

Vyhlásený stav núdze na Slovensku mobilizuje ľudí a prostriedky, aby sa situácia nevymykla z rúk. Bol som zaskočený z nekonania v meste. Nebol zriadený krízový štáb, časť poslancov od sabotovala mimoriadne zasadanie zastupiteľstva 13. januára 2009 (ďalej M-MZ). Krízový stav nemôže urobiť nemožné, ale mať jasno, keby v prípade, že sa kríza bude prehlbovať (viď mestá, ktoré vykurujú uhlím, a riešili situáciu napr. Košice, Trenčín). Ale to najpodstatnejšie súdiac poučený z iných miest, je ukludniť verejnosť,  a presvedčiť ju, že sa koná. A pritom mesto má svoje „historické“ poučenie, keď sa na Kýčerke pred niekoľkými rokmi nekúrilo.

 

Preto sa niekoľkými poznámkami vrátim do obdobia, keď bol vyhlásený stav núdze.

·         Všetky zápasy v živote nás majú niečomu naučiť - dokonca i tie, ktoré prehráme.  Nekonanie M-MZ v utorok 14. januára 2009 bolo na niečo dobré. Jasne sa profilovala časť poslancov, ktorí nechceli? nemali záujem? zúčastniť sa zastupiteľstva. Podľa mňa sa spreneverili svojmu mandátu. Výkon mandátu je príjemný, ak sú príjemné veci, ale výkon mandátu je aj vtedy, ak sa vyžaduje prijať aj zložité rozhodnutia. Neviem prečo sa väčšina v zastupiteľstve obáva otvárať aj nepríjemné veci, nakoniec je hlasovanie, a tam sa môže prejaviť názor väčšiny.

·         „Mesto Čadca dôkladne monitoruje celú situáciu ...“, povedala hovorkyňa mesta, po mimoriadnom zasadaní zastupiteľstva. A to bolo účelom mimoriadneho zastupiteľstva, žiadať odpočet, čo urobilo mesto? Lebo ak niekto mlčí, je to isté, ako keď nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie.

·         Primátor premrhal svoj potenciál byť primátorom činu. Mal šancu postaviť sa na čelo úsilia riešiť vzniknutú situáciu v režime stavu núdze. Vybral si najhoršiu možnú variantu – nekonať, byť pasívny, to je ako keď ticho, ktoré hučí.  

·         Bol som v presvedčení, že možnosť zvolať M-MZ primátor príjme ako dar zmierenia. Ale on znova dokázal, že to čo nie je z jeho vôle, treba odmietnuť. A podľa toho sa správal. Zvolať M-MZ musel zo zákona, a tak aj učinil, čo bolo jedine jeho aktívne konanie. Pýtam sa, či neprítomní poslanci jeho aktivitu „zmarili“? „nezmarili“? Prítomní 12 poslanci vedeli, že mandát poslanca nie je na okrasu, konali v prospech mesta, a súčasne chceli napomôcť vedeniu v jeho úsilí konať.

·         Netreba špekulovať, či poslanci boli v zhode, že neprídu a nebudú sa prezentovať, čím M-MZ nemohlo rokovať a byť uznášania schopné. Možno moja indícia v slove naznačí, kde smerujem mojou úvahou.

o    Hodina začatia M-MZ o 19:00 hodín je nezvykla. Bolo zdôvodnené, že primátor bol pracovne vzdialený mimo mesta. Tu vyskakuje problém, ktorý nemusel byť. Keby boli ustanovení zástupcovia primátora, tak terajší problém nebude problémom. Keď zástupca primátora nie je, primátor bol v dileme, čo je pre mesto prednejšie. On dal prednosť pôvodnému programu, čím musel konanie m-MZ stanoviť na nezvyklú 19:00 hodinu. Táto kolízia dokazuje, ako potrebné, aby primátor mal svojho zástupcu, ktorý v názorovej zhode bude súčasťou najužšieho vedenia mesta.

o    Taktiež chladná miestnosť zasadačky môže v nás vzbudzovať v úvahe, či to bola náhoda, alebo zhoda okolnosti?

·         Tí, ktorí sú znali pomerov, vedia svoje, tí, ktorí nevedia, dozvedia sa to vtedy, keď primátor už nebude primátorom, a potom tí, ktorí sú teraz staticky oddaní jemu, už nebudú mať dôvod byť „staticky oddaní“, to čo bolo už nebude. Že sa mýlim? Nie, ja sa nemýlim, ja viem. Zo mňa hovorí skúsenosť. Predchádzajúci primátor aj napriek svojej kauze mal istotu, že najbližší spolupracovníci z vedenia mesta mu boli naďalej lojálni. Trvalo to iba do chvíle, keď neobhájil svoju kandidatúru na primátora. Spomínam si, ako to potom bolo na zastupiteľstvách. Práve tí z najužšieho vedenia včera s ním, dnes proti. Francúzi by povedali ...c´est la vie a ja dodávam, že áno, to je život. Verím, že pravda časom vyjde na povrch.

·         Primátor bol na pred začiatkom M-MZ v utorok večer nezvyčajne nervózny, miestami ako keby sa za nervozitu skrýval  s t r a c h. Ako by v ňom lomcovalo svedomie v neistote, že takéto konanie je nedôstojné, ako sa zachoval a poslal mimoriadne zastupiteľstvo do stratená. Joj ja som zabudol, že to „.. nie ja, to poslanci“. Pozor, tak ako energetická kríza sa stáva nezvratným procesom preskupenia vplyvu vo svete, tak tiež toto „neokrôchané“ nekonanie M-MZ sa stáva predelom niečoho, čo sa prejaví už možno v krátkej dobe.   

·         Nezvykle „chladné“ (že by z teploty zasadačky?) a hlavne rýchle opustenie rokovacej miestnosti ako aj budovy Mestského domu po zistení, že sme nie uznášania schopní asi vypovedá o zákulisí tejto nechutnej hry. Prítomní novinári márne sa dožadovali jeho odpovede. Odkázal ich na jeho hovorkyňu. Na to má právo, ale jeho konanie bolo podozrivé. Pochopil, že je to predel niečoho, kedy opozícia vyjadrené jeho obľúbeným citátom „... psi štekajú a karavána ide ďalej“ iba vyjadruje, že tu skutočne nastal alebo nastane predel ... ?

·         Demokracia je proces v spojení s diskusiou, ktorá reaguje na aktuálne potreby, rešpektuje zákon a je závislá od vôle a skúsenosti občanov. Je najefektívnejšou cestou vytvárať v spoločnosti verejné blaho. Konanie neprítomných poslancov považujeme mierne povedané za oslabenie svoje zodpovednosti k mandátu, ktorí dostali v komunálnych voľbách. 

·         Treba si uvedomiť, že 2/3 produkcie tepla v meste pochádza z plynových kotolní, že neexistuje prepojenie kotolne s uhlím, tak situácia nie je vôbec jednoduchá. Ak by situácia naďalej sa nepriaznivo vyvíjala, hrozilo by dočasné prerušenie dodávky tepla pre všetkých odberateľov napojených na plynové kotolne. A krízový štáb avizoval aj problémy z elektrinou. A práve toto sme chceli začať riešiť na mimoriadnom zasadaní minimálne v tom, aby obyvatelia mali pocit, že mesto koná.