Na svet sa rúti jedna hrozba za druhou. Ukazuje sa, že zdatný technicky a technologicky um sveta sa stáva bezbranným, nech sa jedna o migráciu, ktorý prehlbuje proces islamizácie v EÚ, hrozba koronavírusovej pandémie končiaca sa (zatiaľ) hrozbou ekonomickej „pandemickej“ krízy, ktorej dôsledky nevieme dnes predpovedať.

Jedno sa vie, to čo bolo „pred“ už nebude „po“. Koronavírus nás donúti k zastaveniu, rozhliadnutia sa, prehodnoteniu a ku zmene. Potrebujeme prehodnotiť, čo je dobré, aby bolo globálne, a čo má byť lokálne.

Má pandémia COVID 19 vzťah s víziou naplnenia tretieho fatimského tajomstva? To ukáže budúcnosť. Výzva na pokoru a pokánie však naďalej zostáva najnaliehavejšou vecou pre našu dobu a základom na to, aby sme zaistili našu spásu v čase a vo večnosti.

V nedeľu 12.4.poľský biskup Ignacy Dec počas sv. omše na Vzkriesenie – Veľkonočná nedeľa, použil silné slová ohľadne súčasnej situácie v Európe. V homílii spomenul viacero skutočností, ktoré naznačujú upadajúci morálny, kultúrny a duchovný stav európskeho kontinentu

Biskup povedal, že „Európa, ktorá pohŕda kresťanstvom, sa odsudzuje k sebazničeniu a vytvára nebezpečenstvo zrútenia latinskej civilizácie. Dirigenti Európskej únie sa domnievajú, že Boh ich nepotrebuje, aby si na našom kontinente vytvorili jeden super štát“. Tento realistický pohľad sa nestretol s porozumením u liberálnych politikov a probruselsky orientovaných občanov. Euroskeptici naopak jeho slová privítali.

Katolícky hierarchia vyjadril názor, že liberálna demokracia zabúda na hodnoty, zatiaľ čo Ján Pavol II. opakovane varoval, že demokracia bez hodnôt sa stáva otvorenou alebo maskovanou totalitou (pozn. prevzaté z encykliky Centessimus annus). V kázni povedal, že „čoraz viac vidíme, že národné parlamenty môžu hlasovať a rozhodovať o úplne sekundárnych záležitostiach. Rozhodnutia, ktoré sú skutočne dôležité, sa prijímajú v úzkych orgánoch niekde inde. Oficiálna ideológia presviedča ľudí, že majú byť Európanmi a aby nemysleli v národných kategóriách“.

Počas homílie sa biskup zmienil o súčasnej spoločensko-kultúrnej situácii, v ktorej sa oslavujú tohtoročné Veľkonočné sviatky, ktoré sú najdôležitejšími sviatkami kresťanov.  „Propagované ideológie a utópie sú rozbíjajú vzhľadom na súčasnú pandémiu, koronavírus COVID – 19. Padá mýtus o všemocnej vede a technike. Náš starý kontinent sa ukazuje ako bezmocný nielen proti vlne migrácie, ktorá prehlbuje proces islamizácie v tejto časti sveta, ale aj proti hrozbe, ktorú predstavuje koronavírusová pandémia“ povedal biskup Dec.

Okrem iného konštatoval, že „vidíme, že všetky krajiny sú bezmocné proti neviditeľnému, skrytému nepriateľovi nášho zdravia a života. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie čelíme hrozbe hospodárskej krízy. Prvé mesiace súčasnej krízy jasne ukazujú, aký dôležitý je predovšetkým národný potenciál  a nie potenciál EÚ.

Biskup povzbudzoval veriacich k tomu, „aby sa celý pozemský život prežíval v perspektíve večného života“, čo je v týchto časoch nesmierne dôležité z hľadiska duchovnej a morálnej sily prekonať súčasné obmedzenia základných práv a slobôd. Podľa slov biskupa, „Kristovo zmŕtvychvstanie tiež oznamuje naše budúce vzkriesenie, a preto je naša existencia nestratiteľná, že náš život sa mení v čase smrti, ale nekončí, že smrťou ideme zo života k životu.

Okrem iného vyzval veriacich: „Pamätajte, že vzkriesený Kristus sa spolieha na nás. Do veľkej miery záleží na nás, či bude známy v dnešnom svete alebo či bude prítomný vo verejnom živote. Buďme jeho odvážnymi  a statočnými svedkami. Postavme svoj osobný, rodinný a národný život na jeho evanjeliu. Svet s Ježišom Kristom má budúcnosť!“

René Balák

Ignacy Dec (narodený 27. júla 1944 v Hucisku ), poľský rímskokatolícky kňaz, profesor teologických vied, rektor Metropolitného hlavného seminára vo Vroclavi (1988–1995), rektor Pápežskej teologickej fakulty vo Vroclavi (1992–2004), diecézny biskup Świdnica (2004 - 2020), od roku 2020 hlavný biskup diecézy Świdnica.

Zdroj:https://www.hlavnespravy.sk/silne-vyjadrenia-polskeho-biskupa-vzkriesenie/2121134