Píše sa, ako väčšina Fínov sa dostáva pod vplyv prozápadných učebníc histórie. Vo Fínsku všetko, čo sa vzťahovalo k Rusku, sa spravidla polievalo a polieva totálnou špinou. Spoločná Rusko - Fínska história sa vykresľovala ako des s negatívnym vplyvom. V súčasnosti sa stupňuje propaganda o agresívnosti a vojenskom nepriateľstve voči Rusku. U nás tiež niečo podobné, včera sme boli zahladení na východ a dnes na západ. Nič nového pod slnkom.

 

Veikko Korhonen, podľa iných údajov Ari-Veikko Peltosen je bloger z fínskeho mesta Oulu. Od malička mal záujem o históriu medzi Ruskom a Fínskom. Unavený zo stálych sporov s antirusky naladenými spoluobčanmi napísal na FB článok. Vždy, keď stretol rusofóba, dal mu odkaz na svoj článok.

Pokúsme si odpovedať  na otázku, či Rusko je dnes "agresívne“ s podmienkou, že budeme posudzovať blogy podľa záujmových zdrojov. Včera i dnes o tom istom, v pozadí je úsilie o ovládnutie územia a nerastného bohatstva hlavne za Uralom. Dôkazom sú spanilé výpravy Napoleona a Hitlera, ktoré Rusko im odolalo. Treba pripomenúť, že Rusko v roku  za vlády Alexandra II (1867) predalo Američanom Aljašku. 

Pre váhajúceho alebo neinformovaného jedna rada, nech každý si urobí úsudok, či informácie sú historicky pravdivé, či ozaj polovica Európy a časť Ázie získali svoju štátnosť vďaka Ruska?

Fínsko v roku 1802 a 1918 (do roku 1802 Fínsko nikdy nemalo svoj vlastný štát)

Lotyšsko v roku 1918 (do roku 1918 Lotyšsko nikdy nemalo svoj vlastný štát)

Estónsko v roku 1918 (do roku 1918 Estónsko nikdy nemalo svoj vlastný štát)

Litva obnovila svoju štátnosť v roku 1918 vďaka Rusku

Poľsko obnovilo svoju štátnosť s pomocou Ruska dvakrát, v roku 1918 a v roku 1944. Rozdelenie Poľska medzi ZSSR a Nemeckom bolo len krátkym obdobím!

Rumunsko sa zrodilo ako dôsledok rusko-tureckej vojny. Suverénnym sa stalo z vôle Ruska v rokoch 1877–1878

Moldavsko, ako štát sa zrodilo vo vnútri ZSSR

Bulharsko bolo oslobodené z pod jarma Osmanskej ríše a obnovilo svoju nezávislosť v dôsledku víťazstva ruských zbraní v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877–1878, ktorá mala cieľ, oslobodenie Balkánu (Bulharska, Rumunska a Veľkého Srbska). Bulharsko sa odvďačilo tým, že v dvoch svetových vojnách bojovalo na strane antiruských koalícií. V  súčasnosti je Bulharsko – členom NATO, a na jeho teritóriu sú rozmiestnené základne USA. Po roku 1945 na jeho území nebol ani jeden ruský vojak ...

 •  Srbsko ako suverénny štát, sa zrodilo v dôsledku spomínanej vojny v rokoch 1877–1878 
 •  Azerbajdžan ako štát sa sformoval po prvý krát až v rámci ZSSR
 •  Arménsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát pod ochranou Ruska v zostave ZSSR
 •  Gruzínsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát vďaka Ruskému impériu
 •  Turkménsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR
 •  Kirgizsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR
 •  Kazachstan nikdy nemal svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
 •  Mongolsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len s pomocou ZSSR
 •  Bielorusko a Ukrajina tiež po prvý krát nadobudli svoju štátnosť v dôsledku Veľkej Októbrovej socialistickej revolúcie v zostave republík ZSSR. Až v roku 1991 od Ruska získali svoju plnú nezávislosť
 • Čína, Vietnam, KĽDR, India, Grécko (bolo vybojované Ruskom od Turkov 1821 roku), Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik by bez Ruska resp. ZSSR, čo sa nepripomína, nebol zrod týchto štátov
 •  Švajčiarsko aj táto pre západné krajiny zvláštna "agresia" cti Rusko. Švajčiarsko, vďaka významnému úsiliu Ruska, získalo nezávislosť od Francúzska. Švajčiarsko za svoju nezávislosť vďačí ruskému generalissimusovi kniežaťu grófovi Alexandrovi V.Suvorovovi (pred 217 rokmi). Od tej doby, Švajčiarsko nikdy nebojovalo (!).

  Rusko sa ďalej významne podieľalo na:
 •  oslobodení Rakúska od Tretej Ríše v roku 1945 (do roku 1955 bolo Rakúsko rozdelené medzi štyri veľmoci)
 •  oslobodení Československa od Tretej Ríše rok 1945
 •  Pozícia cárovnej Ruska Kataríny II. v roku 1780 pri vytváraní Ligy ozbrojenej neutrality znamenala faktickú podporu Severo amerických spojených štátov v boji za nezávislosť od Veľkej Británie
 •  Rusko dva krát v posledných dvoch storočiach darovalo nezávislosť väčšine európskych štátov po ich zničení Napoleonom a Hitlerom
 •  Pozícia Stalina v jednaniach s USA a Anglickom dala Nemecku možnosť zachrániť si štátnosť po porážke v roku 1945
 •  Nemecko vďaka pozícii Gorbačova dovolila bez zbytočných problémov opakovane zjednotiť obe Nemecká v roku 1990
 •  Egypt vďaka pomoci ZSSR pomohla udržať a upevniť Egyptu svoju nezávislosť vo vojne s Izraelom, Veľkou Britániou a Francúzskom v rokoch 1956-57
 •  Zásah ZSSR do dvoch vojen medzi Izraelom a Egyptom v rokoch 1967 a 1974 znamenajúci ukončenie vojny fakticky dva krát zachránil Arabov od porážky
 •  Angola vďaka rozhodujúcej úlohe Sovietskeho Ruska zabezpečila Angole vybojovanie si svojej nezávislosti v roku 1975

Nakoniec to hlavné. ZSSR po víťazstve v Druhej svetovej vojne zohral kľúčovú úlohu v tom, že väčšina kolónií Západnej Európy získala svoju nezávislosť v priebehu procesu dekolonizácie odštartovanom menovite Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR = Sovietske Rusko).

Celá história Ruska hovorí o tom, že za akéhokoľvek zriadenia a vlády Rusko hájilo princípy nezávislosti a sebaurčenia národností a národov. Menovite Rusko všemožne pomáhalo vytvárať a budovať mnohopolárny svet v ktorejkoľvek epoche po všetky časy.

Žiaľ, veľmi často obetovalo pri tom vlastné záujmy. Keby politika Ruska hoci len malou čiastočkou bola analogická s politikou Veľkej Británie, tak v súčasnosti by sa polovica sveta nachádzala v zostave Ruského Imperátorského Spoločenstva národov. A ruský národ by sa kúpal v rozkoši, ako šejkovia Saudskej Arábie, na účet národov, ktoré Rusko oslobodilo spod jarma iných kolonizátorov, ich štátov a kapitálov.

Tu treba pripomenúť, že tak ako v Rusku nie je všetko biele a čierne, tak isto aj v USA, EÚ či NATO nie je všetko ani biele ani čierne.

Keď ma Rusko blízko svojich hraníc úhlavného nepriateľa, základne alebo vojakov na cvičeniach NATO, bude nútené, aby sa zmenilo na autokraciu, na úkor oslabovania demokracie? Keď sa občania a zvlášť v Rusku cítia v ohrození, chcú vodcu národa, ktorý je silný a poskytne im ochranu. Takto sa stratégom môžu rozsypať vojensko - politické plány ako domček z karát. Potom možno stratégovia konečne pochopia, že Amerika potrebuje silnú diplomaciu a nie vojenský nástroj NATO?

Ak si pozrieme štatistiky, ktoré krajiny sú na popredných miestach v predaji zbraní, možno dostaneme odpovede, prečo svet je v stálom (vojenskom) strehu a priehrštím vznikajú alternatívne média!!!

Výzva Ruska pre svet, aby sa nespochybňovali výsledky 2.svetovej vojny je malým krokom do mierového sveta. Posledným výkrikom do tmy v prepisovaní histórie je Ukrajina. Najvyššia rada pri príležitosti 75.výročia skončenia Druhej svetovej vojny vo svojom vyhlásení pomenovalo Rusko a Nemecko za „sprisahanecké“ veľmoci. Ak by to bola pravda, potom pochopíme, že stále je to o tom istom. Preto dá sa vydedukovať, prečo je pol sveta zaviazané Rusku až po hrob.

Dôvetok o Rusku

Za pomoci www.prvnispravy.cz a The National interest