V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto

(A.Camus)

V posledných rokoch možno na Slovensku pociťovať prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ktoré je dôsledkom kapitalistického systému. Ak to prepojíme aj na EÚ, kde je proklamovaná jednota štátoch, tak výsledkom je u nás postihnutých 27 % dôchodcov.  Ak sme štrngali kľúčmi, ľudia práce mali predstavu o posilňovaní medzigeneračnej solidarity, založenej na ohľaduplnosti k ľudskej dôstojnosti, rodinného života,  a zbavovanej rôznych - izmov. 

 

Na margu situácie dôchodcov predseda JDS J.Lipiansky na otázku redaktora SNN, že niektorí analytici a politici sa nestotožňujú s prijatými sociálnymi opatreniami bývalej vlády SMER SD odpovedal: Dlhodobo sme svedkami takýchto vyjadrení. Napríklad SaS dodnes svoj postoj voči nám seniorom nezmenila, ktoré podporujú aj niektoré média a nie vždy sú podložené faktami. 

Drvivá väčšina dôchodcov u nás  nie je spokojná s výškou svojho dôchodku. Zrkadlo pravdy odhalil prieskum Finaxu o ich nespokojnosti, ktorý vráža klin medzi dôchodcov a politikov. V súčasnosti žblnká pod pokrývkou kauza „šmirgľovania“ už schváleného 13 dôchodku.

Podľa prieskumu Finaxu o spokojnosť, výška dôchodkov nech je výstraha pre politikov. 54% dôchodcov chýba až 200 € mesačne, aby dôstojne vyžili, 14 % dôchodcom chýba aspoň polovica dôchodku a 7% nedokáže zo svojho dôchodku vyžiť. Iba 25 % dôchodcov je so svojim dôchodkom spokojných čo znamená, že 75 %, v prepočte je to viac ako milión dôchodcov, ktorí sú nespokojní nie z rozmaru, ale existenčne.

Priemerný dôchodok je 480 €, ktorý je na úrovni 44 % priemernej nominálnej mzdy.  Dôchodcov na Slovensku, ktorí poberajú starobný dôchodkov bolo ku 31.5.2020 1.404.406 ľudí. Z toho dôchodky, ktoré sú väčšie ako je priemerná nominálna mesačná mzda (1.086 €) je v súčasnosti 3.400 poberateľov. Kto sú to za ľudia, ktorí majú neúmerne vysoké dôchodky? Neboli to včera stranícke kádre a po 17.11. sa o nich stará štát ? Tento stav je ako keby pľuvnutie do ksichtu, bez ohľadu z ktorého politického košiara pochádzali?

Pozrime sa tam, kde sme hospodársky naviazaný, na Nemecko, ako tam sa starajú o dôchodcov. Tam čo schválili aj vykonali. Základný dôchodok zaťažuje spolkový rozpočet výškou 1,3 mld €. K tomu im prináleží individuálny dôchodok v maximálnej výške 480 € k existujúcemu dôchodku. Podmienkou je mať odrobené 33 rokov.

Napríklad predavačka v Nemecku, ktorá odpracovala 39 rokov, zarábala 60% priemernej nemeckej mzdy. Z tejto mzdy sa jej vypočítal dôchodok 746 €, čo na Slovensku sa rovná hrubej mzde predavačky. Ak predavačka spĺňa podmienku, ku dôchodku sa jej pripočítal príspevok 195 € mesačne, čo činí 941 €. Takýto dôchodok u našich seniorov vyvoláva búšenie srdca. 

U nás sú dôchodky valorizované. V tomto roku Sociálna poisťovňa ich valorizovala o 2,9 %. Spotrebiteľské ceny potravín a nealkoholických nápojov len za prvý štvrťrok stúpli o 4,2 %, náklady na bývanie o 2,7 % a zastavenie inflácie nie je na programe.  

S obľubou sa používa argument neporovnateľnosti hospodárstiev Nemecka a Slovenska, kvôli vývoju po druhej svetovej vojne, pred rokom 1989. Životná úroveň v NDR a u nás bola približne rovnaká. Tu treba pripomenúť aj rok 1955, kedy skončilo rozdelenie Rakúska na štyri vojenské zóny, vznikla Rakúska republika so statusom politicky neutrálnej republiky. V tom čase vtedajšie Československo bolo ekonomicky a hospodársky na tom lepšie ako Rakúsko.

Do popredia sa tlačí otázka, kde skončili peniaze z privatizácie štátnych podnikov, určené na finančné vykrytie dôchodkového systému? Sme v EÚ, stále sa deklarujú rovnaké práva, aj sociálne, kedy aj vo Wolfsburgu je neporovnateľný s platom v Bratislave, proste bohatší bohatnú a chudobní ... Kde sa stala chyba?  

Na Slovensku poberá starobný dôchodkov ku 31.5.2020 1.404.406 ľudí. Na voľbách 29.2.2020 sa zúčastnilo s platným hlasom 2.881.211 voličov, čo predstavuje 48 % dôchodcov. Keby dôchodcovia volili svoj sociálno - konzervatívny program, politické strany by si neškrtli.