V roku 2018 uplynulo sto rokov od prijatia zákona č.11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého. Českoslovakistická propaganda tvrdí, že 28.októbra 1918 vznikol štát dvoch bratských národov, že Slováci sa vtedy po prvý raz prejavili ako štátotvorný národ. Slováci v tom čase nepochybne do česko-slovenského štátu ako štátotvorný subjekt vstúpiť chceli. Svedčí o tom Clevelandská zmluva a Pittsburská dohoda.

Napriek českým sľubom a zmluvným záväzkom boli Slováci pripojení do Československej republiky skôr ako objekt asimilácie tj prispôsobenie sa a splynutie s dominantným Českým národom, a nie ako štátotvorný subjekt. Špička českej politiky Slovákov ako národ nikdy neuznávala. V októbri 1918 nevznikol na troskách Rakúska - Uhorska štát dvoch bratských národov.

Príznačné po podpísaní Pittsburskej dohody bolo, že jej spoluautor T.G.Masaryk sa vyjadril „Než hlavní věci je, že dokument té úmluvy je podvržený, je falsum ... proto politik vážný, štátnik  takovým papírem nemůže a nesmi operovat. Falsifikát sa nemůže stát státním aktem“. Podľa americkej historičky M.McMilanovej T.G.Mysaryk na margo tejto dohody dokonca povedal : „Uzavrěli jsme ji, abychom uklidnili malou skupinku Slováků, která snila o bůhvi jaké nezávislosti prer Slovensko.“

V októbri 1907 vyšlo prvé číslo mesačníka Naše Slovensko. V podnadpise sa uvádza úvaha , že je „časopis hájicí uherských Slováků“. Už v úvodnom článku Podporovaní Slováků  a český národ sa hovorí: „Ak sa však podarí Slovensko zachrániť od pomaďarčenia, naskytne sa tu Čechom široké pole pôsobnosti a tí, pre ktorých nebude doma miesta, prídu na Slovensko a nájdu tu iste bohatý prameň výživy“. Nie je to pohľad budúcich kolonizátorov?

Ak slovenský parlament by schválil 28.október ako štátny sviatok, tak sa Slovensko stane unikátom. Veď ktorýže národ ustanoví deň, keď sa jeho vlasť stala cudzou kolóniou, ako svoj štátny sviatok? Na Slovensku tak vznikne jablko sváru a jeho tvorcovia musia počítať s reakciou.

Nad našou históriou všeobecne visí množstvo otáznikov, pretože bola až pričasto zamlčovaná, zatajovaná a falšovaná. Vyžaduje si to nové, seriózne historicko-právne a ekonomické skúmanie. Nahrádzanie reality konšpiráciami, vychádzajúcim s politických interpretácii hypotetických predpokladov, je nenáležíte a nevedecké. Držme sa pravdy. 

Zdroj: M.Jančina - Prečo nemáme sláviť Československú republiku (SNN 43/2020)