Hodnotový svet po celé generácie poznal tzv. sedem hlavných hriechov - pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, striedmosť a lenivosť.

Postupom času, ako prenikal liberalizmus k nám, ich obsah sa menil do dnešnej podoby

 • z pýchy sa stalo zdravé sebavedomie
 • z lakomstva zákon ekonomiky
 • striedmosť sa povýšila na vyššiu životnú úroveň
 • závisť boj o spravodlivosť
 • hnev v zdravú reakciu na nekorektné jednanie druhých
 • smilstvo v prevenciu proti neurózam
 • lenivosť sa premenila vo výraznú a chronickú tendenciu odkladať plnenie povinností a úloh na neskoršiu dobu

Vďaka tejto modernej nomenklatúre, zbavil sa starý kontinent ťažkých hriešnikov. Pripočítajme i k tomu ešte iné, dnes už málo známe, skoro archaické pojmy ako

 • hulvátstvo, ktoré sa zmenilo v slobodu prejavu
 • okrádanie definované ako slobodný trh
 • zanedbanie výchovy deti ako tvorbu vlastného názoru potomstva
 • neúctu k tradícii premenená vo víťazstvo zdravého rozumu
 • likvidácia pozitívnych hodnôt ako zbavenie sa predsudkov

Nachádzame sa v známom prostredí uprostred Európy. K tomu treba dodať, že

 • sloboda sa povýšila na svojvôľu jednotlivca
 • tolerancia sa premenila v ustupovaní zlu
 • korektnosť v povinný názorový koridor

Rozmýšľajme, či takéto slovné hulvátstvo vlastne proklamovanú slobodu prejavu je to, po čom „túžime“?

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c