Na zastupiteľstve v stredu 28.1.2009 v bode kúpa – predaj som nedostal ja a ešte ďalší dvaja poslanci príslušný materiál k prerokovanému bodu. Bol to zámer, alebo technické zlyhanie? 

Keby som mal dôveru ku primátorovi, tak sa o tomto „incidente“ nie je potrebné ani na okamih sa slovom „otrieť“. Aby každý bol v stálom v strehu, chce práve primátor, ktorý  svojimi kauzami o tom presviedča.   

Nemám záujem sa zaoberať technickým problémom, ktorý mohol byť dôvodom, že som nedostal úplný materiál. To so môže stať, to je ľudské. Chcem ale upriamiť pozornosť, ako sa zachoval primátor, čo ma svoju vypovedaciu hodnotu.

Keď sa to stalo, primátor mal konať. Aj začal, aj verejne vyzval, aby dotyčným poslancom sa materiál prefotil a po obdŕžaní sa bude pokračovať v rokovaní. Potom to akosi dostal do stratena. Neušlo mi, že pred hlasovaním aktívne napomáhal, aby bod bol schválený, čím ešte väčšmi vniesol do rokovania pochybnosť.

Sám seba sa pýtam, či primátor ešte vie byť nad problémom, alebo je „vyrábáč“, a v tomto v prípade aj vyvolávač pochybnosti? Nerozumiem mu, že si zbytočne si sám seba komplikuje (primátorsky) život.

Primátor mal byť nad vecou. Dať dôkaz, že keď už sa  takéto niečo stalo, chce to riešiť ako primátor všetkých poslancov. Škoda, že nevyužil šancu presvedčiť prítomných o svojej  objektívnosti.