Deň matiek je sviatok pre tých, ktorí „nosia“ vo svojom  srdci svoju matku. Je to poďakovanie, že ich životy pre nás sú majákmi odvahy, trpezlivosti a charakteru pre naše žitie.

Nech tieto vzpomienky posilňujú všetky ženy a mamičky, ktoré sa nachádzajú v zložitých situáciách, nech ich milosrdný Boh chráni rodiny a chráni ženy matky pred tlakom prenasledovania, ponižovania a neláskavého zaobchádzania, nehovoriac o násilí na nich.

Na záver slova osobnosti divadelného sveta Miloša Kopeckého, ktorý o ženách povedal: „Ženy sú dôležitým spolutvorcom, čomu sa hovorí kultúrnosť srdca. Oni nás nútia uchovať si mužskosť, čím nemyslím označení pohlavia, ale kvalitu charakteru.“