Západ stratil cit pre proporcie

(Henry Kissinger)

 

„Od roku 2014, od prevratu na Ukrajine, sa vzťahy Západ - Rusko vyostrili natoľko, že Slovensko sa stalo rukojemníkom týchto vyostrených vzťahov. Slovensko je bezprostredným susedom Ukrajiny. ktorá sa s podporou USA dostáva s Ruskom do konfrontačného vzťahu. V čase, keď sa NATO (teda USA) sťahuje z Afganistanu, hrozí na pomedzi východnej a strednej Európy konflikt, ktorý sa Slovensku bezprostredne dotýka.

Už pred piatimi rokmi som zaregistroval dva názory na túto tému. Prvý je od bývalého dlhoročného ministra zahraničia  USA H.Kissingera, druhý od pôvodne literárneho vedca, neskôr poslanca a politika P.Zajaca - dnes už v úlohe politizujúceho literárneho vedca.

 

Názor H.Kissingera

Ako prvý si odcitujme názor H.Kissingera, dlhoročného architekta  americkej zahraničnej politiky: „Je absolútne nepravdepodobne, že by Putin investoval 60 mld € na prestavbu letoviska na olympijskú dedinu  v rámci ZOH, aby potom následne týždeň po slávnostnom ukončení hier, v ktorých sa Rusko prezentovalo ako súčasť západnej civilizácie, vypukla vojnová kríza,“ tvrdí americký diplomat.

Vývoj situácie ukazuje, že Západ prešiel od hmlistého cieľa integrovať Rusko do západnej spoločnosti k úsiliu zničiť ho.“ Konštatoval poradca mnohých amerických prezidentov. „V tejto otázke USA stratili zmysel pre proporcie a kontext. Mimochodom, problémy európskej bezpečnosti by mal Washington riešiť s Moskvou“. (Pravda 24.8.2015).

 

Názor P.Zajáca 

Inak dnes uvažuje už politizujúci literárny vedec P.Zajac v časopise Š.Hríba .týždeň v úvahe, nazvanej - paradoxne - O večnom mieri. Ale to, za čo sa prihovára bývalý poslanec, nie len na „večný mier“, ale ani na obyčajný, nevyzerá. Citujem: „Z povahy vecí, ale aj z dnešnej reality je samozrejmé, že naším územím budú prechádzať konvoje vojsk NATO, lebo bez ohľadu na to, či sú to americkí, nemeckí, francúzski, poľskí, českí, litovskí vojaci, vždy sú to naši vojaci. Znamená to, že podobné cvičenia sa budú odohrávať aj na našom území a na našich cvičiskách a v prípade nevyhnutnosti a potreby budú na našom území aj spojenecké základne, lebo to budú aj naše základne! (.týždeň č.35/2015).

 

Dôvetok autora J.Čertíka

Keďže môj starý otec sa už jedného „Drangu nach Osten“ v prvej svetovej „zúčastnil“, ba a môj otec druhého v druhej svetovej vojne, a ja som sa našťastie, k pušnému prachu iba privoňal v čase studenej vojny v Českom Krumlove, dovolím sa ho spýtať, či to, čo obhajuje, je to najlepšie pre Slovensko, pre strednú Európu, z ktorej už Veľká Británia vycúvala hlavným východom. Naozaj NATO nepotrebuje nič iné, iba základne NATO na Slovensku, a teda v strednej Európe? Naozaj z EÚ bude len NATO? A nie je to, na čo bola pôvodne zamýšľaná a stavaná? Čakal som, že P.Zajac bude uvažovať v intenciách Theodora Roosevelta či H.Kissingera, a nie v intenciách plánovačov NATO.“

 

Otázka na záver? Keby sa uskutočnil celoslovenský prieskum, ktorý názor komentátora by presvedčil obyvateľov Slovenska?

 

Zdroj: Jozef Čertík, Literárny týždenník č.17-18/2021