( rada chodcom, cyklistom, ako bezpečne prísť do cieľa, bez ujmy na zdraví a živote )

Policajná linka dôvery: 096 140 2157

Zažili ste, že vďaka rôznym podmienkam na cestnej komunikácii (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica, .....), nevedomky my cyklisti alebo chodci dostávame vodiča do kolíznej situácie? Sme si istý, že vodič na motorovom vozidle nás vidí? Ale čo ak  my chodci, alebo cyklisti nie sme osvetlení, aké šance dávame vodičovi, aby nás on videl.  

Farba oblečenia má vplyv, aby sme boli videní, či sme chodec, alebo cyklista. Správne volené farebné odlíšenie nášho odevu z nás, účastníkov cestnej premávky robí viditeľného v rozpätí od 18m do 200m.

·         modré oblečenie                18 m

·         červené oblečenie              24 m

·         žlté oblečenie                    37 m

·         biele oblečenie                  55 m

·         reflexné oblečenie            200 m

 Ako vidí vodič nás cyklistov, alebo chodcov, akú šancu dávame vodičovi, aby reagoval na nás účastníkov cestnej premávky.

·         po 30 m jazdy vodič vidí chodca

·         po 60 m jazdy vodič rozpoznáva nebezpečenstvo

·         po 90 m jazdy vodič rozhoduje sa o manévri

·         po 120 m jazdy vodič manévruje

·         po 150 m až 200 m vodič dokončuje uhýbací manéver

Čo prikazuje zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

·         Chodec za zníženej viditeľnosti idúci po krajnici alebo na okraji vozovky mimo obec musí mať na sebe viditeľné umiestnenie reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

·         Cyklista za zníženej viditeľnosti jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev