Cenné svedectvo o 2.vetovej vojne nám zanechal znalec ľudí, Ameriky i sveta John Steinbeck (1902-1968). Zo svojej cesty do Sovietskeho zväzu v roku 1947 vyťažil a všetky svoje myšlienky vydal v Ruskom denníku. Jeho postrehy sú  aj po 75 rokoch živé a autentické.

 

V ňom tvrdí, že priemerný Rus nemá strach najväčší strach zo Stalina, ale z ďalšej svetovej vojny. Šok z príjazdu do zdevastovaného Kyjeva nedlho po víťazstve Spojencov nad Hitlerom potom vyjadril slovami, ktoré v dnešnej situácii pôsobia až prorockým dojmom.

„Predstavte si, že by boli USA od New Yorku až po Kansas úplne zničené. To by približne odpovedalo veľkosti deštrukcii na Ukrajine. Ak by sme prišli o šesť miliónov ľudí, nepočítame vojakov, ak nepočítame vojakov, to je o pätnásť percent populácie, mali by sme predstavu o počte ukrajinských obetí. Započítame vojenské straty, bolo mŕtvych ešte omnoho viac, ale i bez toho by bolo zabitých šesť miliónov z celkového počtu štyridsať päť miliónov civilistov. Niektoré bane budú musieť zostať zatvorené, pretože Nemci zhodili tisíce tiel dolu do šachiet.“ 

Tak ako druhá svetová vojna, aj dnes Ukrajina spôsobovala a spôsobuje bolesť a neprávosť. Nech mier je túžbou po spravodlivosti s rešpektovaní ľudských práv.