Pre Slovensko Deklarácia o zvrchovanosti SR bola začiatkom dovŕšenia zvrchovanosti a nastolenie demokratického a právneho štátu. Pri tejto príležitosti si Slovenská televízia pozvala 30.6.2022 do pamätnej vily Tugendhat v Brne na diskusiu v živom vysielaní V.Klausa a V. Mečiara. Vila je výnimočná tým, že  sa rozhodovalo o osude Česko -Slovenska.

 

Zámerom bolo pozvať dve osobnosti Slovenska a Česka, ktorý sa zaslúžili o pokojný, mierový, kultúrny rozchod federálneho štátu – Václava Klausa a Vladimíra Mečiara. Môžeme mať rôzne názory na oboch hostí, ale v jednom sme ako jedna mater mala.

Trápne vystúpenie moderátorky, ktorá si namýšľala, že je viac ako obaja hostia sa nedá zabudnúť.  P.Štrelinger vo svojom postrehu pripomenul, že proti hlúposti sa naozaj nedá bojovať! Desaťkrát sa Klausa a Mečiara v závere pýtala na tú istú otázku. „Vy nás nepočúvate !“ povedal Klaus. Podobne reagoval Mečiar. Výsledkom bolo, obaja hostia nemali „silu“ vzdorovať hlúposti, vstali a odišli zo štúdia.

Zatiaľ moderátorka ma „šťastie“. Keby to nebolo v čase výmeny riaditeľov RTVS, od súčasného by nemohla čakať nič iné ako uterák „do ringu“. Bude zaujímavé očakávať, či sa tak stane po nástupe nového riaditeľa RTVS?

Takéto moderovanie (ohlupovanie?) sa zmnožuje. Kde sa berie takáto kvalita ľudí v médiách? Asi jediným  vysvetlením je, že kraľuje iba jediný pravdivý názor – ten vládny, najlepšie keď nás osvieti ten najpravdivejší z pravdivých - slniečkársky.   

Pre úplnosť treba pripomenúť, že vila bola v roku 2001 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zdroj: SNN 14/2022-4 (P.Štrelinger: Nemôžem mlčať)