Ak niekto si myslí, že u nás sa lúpiť, prepadávať a rabovať nebude ...?  K tomu treba dodať – nepotečie voda, nebude fungovať kanalizácia, nezakúrime si plynom, pretože ovládanie kotlov je elektrické, preto sa tlačí i na dôsledné zavedenie elektromobilov. Kto bude ovládať „elektriku", bude ovládať ľudstvo. Potom sa budú diať veci.

 

Nutné si je uvedomiť, či reči  okolo „blackoutu" nie sú iba akési strašenie a cvičenie, zisťovanie, čo na to „ľud"? Ma to základné racionálne pozadie?  „Niekto" plánuje a zámerne pripravuje podmienky pre použitie „blackout" ako zbrane hromadného ničenia bez „demolačných" dôsledkov v takto dobytých územiach, bez prácnej likvidácie obyvateľstva? Nie je to cieľ globálnych elít a vládcov, bez jediného pohybu armády, bez jediného výstrelu, bez akýchkoľvek nákladov, „vyčistiť" záujmové územie, ... dochádza to vôbec niekomu z nás?

Je dobré pri dnešných machináciách s energiami byť aspoň trochu "v obraze". Civilizácia nášho priemyslového typu vznikla tiež s uhlím a stojí i padá s ním dodnes, pretože jadrové bloky ekológovia nechcú a v Nemecku ich odstavujú. Nikto nevie, kde budú Nemci brať elektrinu, keď nebude svietiť slnko a vietor nebude duť? 

No predsa u nás (pozn. v Česku)! Vlani 15.2.2021, došlo zatiaľ k historickému najvyššiemu zaťaženia českej elektrizačnej prenosovej sústavy, kedy v mrazivý deň pred deviatou hodinou rannou dosahovalo celkové zaťaženie v českej sieti 12.292 MW!

S blackoutom, teda celoplošná tma a zima  v celom Česku. Tohto dňa nedošlo vďaka iba tomu, že v tomto okamžiku české a moravské elektrárne dodávali do siete: 5.100 MW elektrárne uholné, 3.500 MW elektrárne jadrové, 1.500 MW elektrárne na zemní plyn, 1.100 MW elektrárne vodné, zatiaľ všetky české a moravské solárne, biomasové, veterné a iné tzv. obnoviteľné zdroje sa na vykrytí tohto extrémneho zaťaženia podieľali len 600 MW (5,4%). 

Nebyť teda v Česku onoho eko fanatického tak nenávideného jadra a predovšetkým "špinavého" uhlia  - už si tu možná dnes ani nenapíšeme, lebo k nevratnému zrúteniu civilizácie na určitom území stačí 3-5 dní bez elektriny!  A v tu chvíľu štáty, krajiny i obce a predovšetkým všetky zákony prestávajú definitívne fungovať. Spoločnosť sa bleskurýchlo zmení vo vzájomne sa okrádajúci sa a následne i snáď vraždiace sa lúpežné hordy.

Po troch dňoch bez prúdu totiž už neexistuje ani polícia, ani záchranné zložky, ani telefónne či dátové siete, nenačerpáte nikde ani liter benzínu, nekúpite jediný rožok - do pár hodí nevratne iba zima a hlad ...

Takže, pokiaľ nám teraz prebehol mráz po chrbte, potom si pripomenieme počínanie domácich i zahraničných zelených fanatikov.

Česká vláda sa vyhýba pomenovaniu a riešeniu skutočných príčin dnešnej krízy. Tou je stupňujúci sa nezmyselný boj s klímou (podnebím). Za nedotknuteľne vláda i v dnešnej situácii považuje projekt emisných povoleniek, utlmovanie energetických kapacít, podporu ekonomicky nezmyselných opatrení tzv. Green Dealu, čo sú všetky pravé príčiny raketového rastu cien energií, ktorého svedkom sme.

Jedine v odstránení týchto iracionalit spočíva skutočné riešenie situácie, ktorá hrozí krízou nie iba ekonomickou, ale i politickou a sociálnou. Nič lepšie sa vymyslieť nedá, nič iného fungovať nebude.

Musíme hľadať riešenie naše (české) a pre nás. Pretože európske riešenia náš dnešný problém spôsobili. Hľadať opäť cestu cez Brusel, ako navrhuje naše (česká) vláda, krízu iba prehlbuje. Musíme nachádzať odvahu a prestať si klamať.

Pripomeňme si, že Česko má len 0,5 % svetových zásob lacného a ľahko dostupného uhlia a len dve jadrové elektrárne! 

Uvedomme si, že vďaka zeleným šialencom, vládnucim dnes v EU, a súčasne vďaka servilným českým vládam platíme v cene doma spotrebovanej kWh, už dnes idiotským "emisným povolenkám", na ktoré proti našim záujmom tak ochotne pristúpili minulé české vlády, ktoré sa zaviazali tak ochotne k likvidácii našich uholných baní k nedostavbám našich jadrových elektrárni.

Česko pácha energetickú sebe vraždu (pozn. a čo Slovensko?), hystéria okolo CO2 je omyl a podvod! NASA už konečne zverejnila pravdu okolo ohrievaniu našej planéty. Jedná sa o pravidelne sa opakujúci proces, ktorý je spôsobený vzďaľovaním sa a približovaním Zeme a Slnka. Niektorým politikom sa však hodí neinformovanosť más !!!

Čo je to BLACKOUT? Týmto pojmom označujeme rozsiahli výpadok dodávky elektrickej energie na veľkom území po dobu desiatok hodín alebo dní, ktoré zasiahne veľké množstvo obyvateľov. Takýto výpadok môže nastať zvlášť v dôsledku mimoriadnej udalosti v prenosovej sústave.

V prípade, že sa jedná len o lokálny výpadok (napr. časť mesta). Ak je obnovená dodávka elektrickej energie v desiatkach minút až hodín, nejedná sa o BLACKOUT. Informácia, že sa jedná o skutočný BLACKOUT sa všetkými možnými dôsledkami a dopadmi môže verejnosť dostať postupne, s oneskorením, podľa vývoja situácie. Dĺžku trvania do obnovy dodávky energií nemožno s určitosťou predvídať.

Zdroj: internet, V.Klaus