Srdce urobí vždy čiaru cez rozpočet rozumu (F.de La Rochefoucauld


Štátny rozpočet (ŠR) známy aj ako štátna pokladnica je bilancia príjmov a výdavkov štátu vyjadrujúca peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu. ŠR je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. ŠR schvaľuje NR SR zákonom o štátnom rozpočte.

 

ŠR je najdôležitejší finančný nástroj presadzujúci štátnu hospodársku politiky. Prijatím rozpočtu si vláda môže upevniť politickú moc, ale môže na ňom aj pohorieť.

Štátny rozpočet 2023 pre Slovensko predstavuje množstvo nášľapných mín. Výsledkom by malo byť prianie koalície nájsť zhodu s opozíciou, čo v praxi pri súčasnom rozložení síl v NR SR sa javí tak, ako sú letné snehy. Na Slovensku vyjednávanie konečnej podoby ŠR trvá cca 3 mesiace, návrh je verejný Po prijatí „zhody“ ide na prerokovanie do NR SR na schválenie. Ak parlament rozpočet neuzákoní, nastáva rozpočtové provizórium.

Vtedy výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci roku 2023 počas rozpočtového provizória nesmú prekročiť jednu 1/12 celkových výdavkov štátneho rozpočtu schválených zákonom o štátnom rozpočte na predchádzajúci rozpočtový rok. A propo, Matovičových 1,3 mld €, ktorý navýšený ŠR 2022, čím sa súčasne navýšila každá 1/12 v roku 2023.

V tejto súvislosti je zaujímavé poznať, ako vzniká konečná podoba rozpočtu vo Veľkej Británii, ktorý prezentuje konzervatívne tradície kráľovstva. 

Nový minister financií K.Kwateng predstavil rozpočet, ktorý vyvolal zdesenie ortodoxných ekonómov, paniku na trhoch a pád vládnych preferencií. Kwarteng a jeho premiérka Liz Trussová nedúfala, že sa zopakuje rok 1981 alebo opak roka 1972, kedy bol rozpočet, dodatočne považovaný za jeden z najhorších v histórii, ktorý uvrhol krajinu do stagflácie.

Pokiaľ minister financií predstaví rozpočet v Dolnej snemovni, britský štátny rozpočet je považovaný za štátne tajomstvo. Jeho presné znenie pozná iba tím pripravujúci rozpočet na ministerstve financií. V praxi to znamená, že minister, jeho námestníci a premiér. Minister potom o jeho obsahu informuje kráľa, monarchu, vládu a nakoniec parlament. V záujme utajenia je kabinet informovaný tesne pred predstavením rozpočtu parlamentu, zvyčajne v to ráno, keď s ním minister financií ide do Dolnej snemovne. Šance vlády nejako rozpočet zmeniť je minimálna. Jeho obsah je iba na dohode medzi premiérom a ministrom financií. Toto utajenie robí z predstavenia rozpočtu politickú udalosť roka. Parlament i verejnosť sa podrobnosti dozvedia až vo chvíli, ak je rozpočet neortodoxný tj nepridržiava sa zaužívaných postupov, porušujúci pôvodné zásady, pravidlá, princípy,    môže mať šokujúci efekt.

To sa stalo po oznámení rozpočtu ministra financií v septembri 2022. Čisto technicky nešlo o štátny rozpočet, iba o jeho novelu, ale mechanizmus je rovnaký. Okamžite začala padať hodnota britských štátnych dlhopisov. Libra sa ocitla vo voľnom páde. Začalo sa hovoriť o krachu penzijných fondov, ktoré mali často peniaze uložené práve v štátnych dlhopisoch. V tejto súvislosti prudko stúpla podpora opozičnej Labouristickej strany. Agentúry namerali najväčší náskok labouristov pred konzervatívcami v histórii.

Strmý pád spôsobil, že Liz Trussová (1975) britská politička, ktorá od 6.9. až do 25.10.2022 zastávala funkciu predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva ako tretia žena v tomto úrade po M.Thatcherovej a T.Mayovej bola donútená okolnosťami podať demisiu.

Novým predsedom vlády Spojeného kráľovstva sa stal britský politik Rishi Sunak (1980)

Otázka znie, či by táto tradícia Spojeného kráľovstva pri tvorbe rozpočtu pomohla u nás upokojiť politickú krízu?

Stagflácia je kombinácia ekonomickej stagnácie a inflácie. Nastáva vtedy, keď je rýchle zdražovanie a rastúca nezamestnanosť, teda aj nižšia kúpna sila a ekonomika nenapreduje. Je to spôsobené tým, že štát sa pokúša brzdiť infláciu znížením dopytu v krajine. Ľudia bez práce nemajú peniaze, šetria, nenakupujú, neinvestujú, a tým prehlbujú spomaľovanie ekonomického rastu. Horšie je, keď trvá dlhé obdobie a v tomto stave, kedy ceny rastú stále nahor, ostáva dlhšie obdobie, než by si bežný konzument mohol bez straty životnej úrovne dovoliť.