Trpezlivosť je reťaz lásky, ktorá „drží na uzde“ všetky zmeny. Svätá Katarína Sienská v Dialógoch s Božou prozreteľnosťou píše (slovami samého Pána):

„Trpezlivosť je kráľovná sídliaca v skalnej pevnosti. Víťazí a neprehráva, nie je sama, sprevádza ju vytrvalosť, je miechou lásky. Ona odhaľuje, či je odev lásky odevom svadobným, alebo nie – odhaľuje, či je poškodený nedokonalosťou, ktorá sa ihneď prejaví jej opakom: netrpezlivosťou.“

Všetky čnosti totiž, pokračuje Pán, možno skryť alebo vydávať za pravé, hoci nie sú, no pri trpezlivosti sa odkryje ich skutočná tvár.

„Keď je v duši táto sladká trpezlivosť, miecha lásky, zjavuje, že všetky čnosti sú živé a dokonalé, no ak tam nie je, ukazuje, že čnosti sú nedokonalé a doteraz nedospeli k stolu najsvätejšieho kríža, kde trpezlivosť korení v sebapoznávaní a poznaní mojej dobrotivosti v duši, a kde sa rodí zo svätej nenávisti k sebe a je pomazaná opravdivou pokorou.“