Ľudia sa celkom nelíšia v tom, čo považujú za zlo. Líšia sa však v tom, ktoré zlo považujú za odpustiteľné.  

(G.K.Chesterton)

Ovplyvňovanie tradícii, ktoré prekračujú hranice krajín, nevynímajúc 27 krajín schengenského priestoru by nemal byť dôvodom len pre našu „istotu“. Niektoré krajiny svojou tichou ideológiou chcú „rozkladať“ v tomto prípade zvykovú a tradičnú kultúru, tak ako sa to deje v čase Vianoc v Česku. Z Rakúska a z Bavorska sa začalo do Česka dostávať tkv krampušáci. Úlohou je „nenútené“ nahradzovať pôvodné staré české zvyky a tradície čertov.

 

 V dobe, keď všetko, čo prichádza „z unaveného“ západu sa zdá, že je dobré, mení sa na stratu. Teraz sú ohrozené Vianoce. kedy, ľudia sú unavení z Covidu, inflácie či energetickej krízy, alebo politických prekáračiek. Vždy sa  niekto nájde „očarený“ z cudzieho pozlátka a myslí si, že ak všetko sa zdá na povrchu lesklé, opak je pravdou.

Naše Vianoce sú v kritickom čase vykoľajené z pohodlnej sladkosti a smerujú k smútku alebo k hlbšiemu premýšľaniu. Zdá sa, ostražitosť v čase Vianoc by mala byť  dvojnásobná.

Západný biznis pozabúda, že v Čechách či na Slovensku vieme svoje. Pripomeňme si, že na Slovensku Mikuláš musel byť vynútené vymenený „dobrým“ Dedo Mrázom z Čukotky. Na to sa nedá zabudnúť.

Rozmanitosť národných kultúr by mala byť dominantným javom EÚ, čo je zatiaľ iba na papieri. Hrozbou je kvalita pohľadu, akým sa dívame na druhého, čo vo svojom dôsledku rozhoduje o našej  ľudskosti.

Treba mať na pamäti, že systém pred rokom 1989 nám mnoho vzal, ale svojou myšlienkovou i faktickou uzavretosťou železnou oponou a svojimi sebestačnými  tendenciami nás pred vpádom moderného či postmoderného uvažovania, zdanlivo paradoxne nás bránil. O to menej sme na vpád progresivizmu boli na konci komunizmu pripravení. (V.Klaus)   

Dodatok – čo je to krampušák?  Alpské strašidlo, ktoré sa objavujú predovšetkým v čase Adventu, ktoré v rakúskom a bavorskom folklóre odpovedajú českému čertovi, sprievodcovi sv. Mikuláša.

Postava Krampuse sa objavuje od 5.decembra do januára, obvykle v sprievode sv. Mikuláša. Mikuláš deti odmeňuje darčekmi, zatiaľ čo Krampus má za úlohu potrestať neporiadne deti.  Legenda hovorí, že Krampus neporiadne deti zje a okolo 22.decembra sa premení v normálnu ľudskú bytosť a nič si nepamätá.