„Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné pomenovanie pre mravnú krízu. Mravná kríza je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné sanovať peniazmi.

 

Hrozím sa dôsledku tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviska k ľuďom, k práci  a verejnému majetku. Nepodporovať tých, ktorí spôsobili bankrot, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejšie, žiadané a čestnejšie ako leňošenie a mrhanie.

Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery, technickými zásahmi, finančnými a úverovými ich však prekonať nejde, dôvera je vec osobná a dôveru možno obnoviť iba mravným hľadiskom a osobným príkladom.“

Tomáš Baťa st.1932