Vlastenectvo je spoločná matka všetkých

Marcus Tullius Cicero

Dočasná vláda je spájaná s rozvracaním verejných financií, ma zelenú na ďalších osem mesiacov pre svoje „novátorské“ experimentovanie. Ak k tomu pripočítame politický „súboj“ Matovič – Sulík za prispenia B.Kollára, dôsledky sú žalostné. Výsledkom je brownov pohyb politikov pri hľadaní nových teplých poslaneckých miest na prežitie, je žalostne málo. Výsledkom je iba 14% dôvera vlády a parlamentu. 

 

Neustále si treba pripomínať, že v súčasnosti prevláda liberálny názor, že tradičné chápanie morálky je už prekonané. Pestuje sa predstava tečúcej reality, nič nie je stále a pevné, azda s výnimkou prírodných zákonov, veci sú v pohybe, vo vývine, všade platí princíp evolúcie, niet väčších právd, všetko sa rozpúšťa v dejinách. Spravodlivosť, mravnosť, vnímanie dobra a zla, ľudské práva a svetonázory sú len zložky historického procesu a v jeho intenciách sa vyvíjajú. Prejavom takéhoto vraj moderného myslenia je pohŕdanie tradíciou a pomýlený kult pokroku, neprestajné volanie po transparentnosti, rýchlosti, prispôsobivosti, nezáväznosti, nepriznane aj povrchnosti a nekultúrnosti.

Pellegrini prekvapil Na otázku aká bude spolupráca s Ficom, povedal, nebudem môcť s nim ľudsky spolupracovať. Nečakane priznanie nejedným voličom to zatriaslo. Po dlhé roky nás politici ubezpečujú, že politiku robia profesionáli (v Hlase asi nie?). Je to nepríjemná správa pre voličov, ktorí si prajú, aby SMER-SD, Hlas-SD a SNS spolu spolupracovali v novej vláde. Uvedomil si P.Pellegrini, čo vlastne (nezodpovedného) povedal. Nechcel vziať vietor z plachiet priaznivcom ľavice a dať závan nádeje pravici a liberálom pri prehlbovaní chaosu? Nechce HLAS – SD ponúknuť voličom alternatívnu novú stranu (liberálneho zamerania) DEMOKRATI, ktorá ma istiť PS, keby sa nenaplnili jej plány pri zostavovaní vlády po voľbách?

Preto neprekvapuje priliehavé pomenovanie, ktorému mu „prischlo“ - „čokoládový“ úsmev manekýna. Pellegrinimu nevadilo, keď bol delegovaný stranou SMER-SD za ministra školstva, podpredsedu vlády pre investície a informácie, predsedu NR SR či predsedu vlády. To bolo pre neho honor „vďaky“, vtedy mu Fico nevadil. Fico mu odkázal, že berie na vedomie jeho rozhodnutie „ísť pravicovou a liberálnou cestou“.

Návšteva holandského kráľovského páru na Slovensku bola verejnosťou so záujmom sledovaná. Zaujal postreh na internete, ktorí poodhalil, ako stráca svoju prirodzenosť.  „Ako sa hovorí, videl som už všetko. Videl som koňa grcať, hada ..., ale toto som ešte nevidel. Som už starý somár, životom skúsený, ale aj oplieskaný, ale toto som ešte nevidel. Štátnej návšteve predvádzať ako celebritou, ako slovenský národný poklad majiteľa krčmy? Nechápem zmysel, význam a ani posolstvo tohto počinu pani z paláca. Nemohla im prezidentka predstaviť staručkú, viac ako sedemdesiat ročnú lekárku, pediatričku, ktorá ešte ordinuje, lebo nie je náhrada? Prečo im nepredstavila vedenie Lúčnice, ako predstaviteľov folklóru a slovenskej kultúry? Prečo im nepredstavila úspešných mladých vedcov či záchranárov, ktorí sa vrátili z Turecka? Ona im ukáže šéfa Teplárne. Pani prezidentka, to nie je v súlade s našimi národnými hodnotami. My máme tie hodnoty niekde inde“.   

Treba oceniť sebavedomie prezidentky. Ak si myslí, že čo povie ma silu mienkotvornosti, je na omyle. Svojimi myšlienkami dáva najavo, že asi ma poradcov, ktorí uveria nejasným prieskumov popularity a podľa toho konajú. Potom sa núka otázka, či prieskumy obľúbenosti politikov sú dôveryhodné? Ich význam pre ňu bol, že za anketami a prieskumami stáli média, ktoré formovali a usmerňovali jej „popularitu“. Počas kampane bola neúmerné personifikovaná. Tu nastala zmena, ktorá ju vyniesla do funkcie prezidentky. Nech nezabudne, že bola produktom tejto zmeny, nie je autorom.

Záchrana na slovenský spôsob Politický „génius“ I.Matovič, bývalý premiér, minister financií a politický vizionár robí všetko, aby „zachránil“ Slovensko. Navrhol, aby každý volič, kto sa dostaví na parlamentné voľby, dostal od štátu „motivačných“ 500 €. Treba dúfať, že všetci poslanci NR SR bez rozdielu straníckosti majú svoju súdnosť. Treba veriť, že toto politické blúznenie neschvália. Ináč takýto „nápad“ by bol začiatkom premeny politickej scény na trúchlo divadlo a poslanci na šašov.

Sme chudobní príbuzní? Starobný dôchodok je od 1.1.2023 zvýšený o 11,8% mesačnej sumy dôchodku (zk.č.461/2003 Z.z prg.82). Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne vykazuje 1.709.600 dôchodkov.

Na naše pomery predstavuje zvýšenie dôchodku 11,8% aspoň trochu radosti pre dôchodcov. Pookriatie zo zvýšenia dôchodkov „spľasne“, ak porovnáme zvýšenie mesačnej sumy dôchodkov s Rakúskom. Tam dôchodca od 1.1.2023, ktorý má dôchodok do 5.669 € dostane zvýšenie o 5,8%. Nad 5.670 € jednorazové mesačné zvýšenie 328,86 €. Tu treba pripomenúť, že porovnanie je číselne a nie porovnávané so spotrebnými cenami za domácnosti dôchodcov. Zároveň treba pripomenúť rok 1955, kedy bola podpísaná dohoda o vzniku Rakúskej republiky, ekonomické porovnávanie parametrov s bývalou ČSSR vyznievalo pre nás priaznivejšie a Rakúšania na to nezabudli. Preto je na mieste otázka, dokedy budeme chudobnými príbuznými?  

Sociálna poisťovňa ku 31.12.2023 posielala starobné dôchodky 1.699.000 dôchodcom, z toho 4.200 dôchodcov mal dôchodok väčší ako je priemerná mzda !!!  Výdavky na všetky dávky dôchodkového poistenia v minulom roku dosiahli sumu 7,8 mld €.

Hranica chudoby na Slovensku je pre seniorov krutá. Každý tretí dôchodca má na Slovensku mesačne menej ako 495 €. Až 31% Slovákov vo veku od 18 do 60 rokov  kleslo v minulom roku mesačný príjem. Povie sa, že boli zle časy. Ale keby v čase „hojnosti“ sme boli porovnateľní napríklad s Rakúskom, dalo by sa to vydržať. 

COVID nás stále straší Pandémia na Slovensku „postavila“ 26.786 krížov na hroboch zosnulých. V porovnaní s Dánskom (5.3 mio ľudí), tam zomrelo 21.301 ľudí, v Nemecku (83.2 mio ľudí) bolo zachránených 18.876 potencionálnych zachránených životov. V odbornej tlači dominuje názor, že druhá a tretia vlna pandémie dopadla hrozivo. To navodzuje konanie, prečo sa neskúmajú trestno právne dôsledky konania zodpovedných pracovníkov. Keď už nič iné, aspoň preskúmať tých, ktorí ohlasovali verejné opatrenia, či u nich neboli „rôzne“ odborné nežiaduce prepojenia?   

Skokanom TV debát je J.Šeliga. V relácii, kde bol partnerom E.Tomáš neustále mu  skákal do reči a prerušoval ho. Vychádzal asi z poznania, kto má moc ma aj patent na rozum. Bojme sa ľudí/politikov, ktorí chcú poúčať tak, ako to robí J.Šeliga. Čo na tom, že J.Šeliga je členom „mega“ strany Za ľudí. Je pri koryte a tak asi môže „všetko“. Poslanec Šeliga si neuvedomuje, že názory, ktoré predkladá, čím chce poúčať, nevedú k presviedčaniu svojho televízneho partnera, sú smerované divákom, potencionálnym voličom !!!

Otázkou zostáva, kde si osvojil túto „zhubnú“ metódu rétoriky. Preto jedna rada J.Šeligovi. Nech si zájde na svoju rodnú Oravu, nech tam medzi svojimi v šenku „skáče“ im do reči, potom nech je pripravený na neočakávanú domácu „oravskú“ nakladačku. Na koniec jedna rada, aby nebol namyslený a nečakal, že svojim „skákaním“ si pomôže, len sa strápňuje. Môže pomôcť iba tomu, kto je pripravený sa od neho poučiť.

Minister Lengvarský dostal „kopačky“ Zaujali jeho dôvody, ktoré povedal po rozhovore s pani prezidentkou. Dôvody boli, že korupcia je dosadzovanie kádrov do fikcii a bez politickej odbornosti !!! Pracoval pod tlakom v prostredí, ktoré sú škodlivé, z dôvodu politickej korupcie a neskúsenosti. Takto sa predlžuje chaos a politická agónia vládnucej „elity“.

Vláda po rokovaní vydala svoje uznesenie, v ktorom odporúča schváliť v NR SR uznesenie s vyslaním príslušníkov Ozbrojených síl SR do asistenčnej misie EÚ pre Ukrajinu a na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných odzbrojených síl na území SR určených na plnenie úloh asistenčnej misie EU pre Ukrajinu. V dokumente sa pripúšťa, že na základe vývoja situácie  a vhodných bezpečnostných podmienok by misia mohla byť v budúcnosti presunutá na Ukrajinu.

Zatiaľ sa plánuje jej trvanie do konca roku 2024. Aktuálne ma za cieľ  poskytnúť výcvik pre 30 tisíc príslušníkov UAF. Na misiu sa plánuje 106 mio €.

Nie je uznesenie v rozpore s čl.2 Ústavy, v odseku 2 sa píše, štátne orgány môžu konať iba na základe  ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktoré ustanoví zákon.

Na Slovensku máme 2.326 mostov s celkovou dĺžkou 52.244 m, 76 tunelov s  dĺžkou 45.007m, 293 železničných staníc a 22 pohraničných staníc. Najdlhším tunelom je na trati Vrútky – Zvolen Harmanecký tunel.