(zamyslenie sa )

Vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Svetom sa opäť šíri utrpenie  a beznádej. Ako je to možné? Veď už viac ako dvesto rokov sa svet uberá  pod vedením pokroku, vedy, techniky a humanizmu. Už dvesto rokov politici , vedci, podnikatelia a celebrity sľubujú raj na zemi, ak sa ľudstvo vzdá kresťanstva.

Namiesto príchodu raja však neustále narastá utrpenie a zúfalstvo.

Aj na nás, občanov EÚ, projektu, ktorý mal priniesť prosperitu a sociálny raj, začínajú doliehať neúprosné dopady  reality – rastu ceny energii a potravín, narastá sociálna neistota a predovšetkým sa šíri všadeprítomný morálny rozvrat. 

Prinieslo teda odmietnutie kresťanstva Európe raj na zemi?

Určite nie. A to je možné ešte len začiatok ...

Tí múdrejší z nás si to už uvedomujú. A tí ešte múdrejší aj vedia čo treba  urobiť, Treba padnúť na kolená a prosiť Všemohúceho Boha o odpustenie a Jeho Nepoškvrnenú Matku o pomoc. Ale často si ani tí najmúdrejší neuvedomujú, že za toľké urážky Boha bude musieť ľudstvo zaplatiť aj svojim utrpením. Cesta späť pod náručie Božie bude lemovaná našimi krížmi, ktoré budeme musieť niesť.

Kto z nás by nemal strach pred touto skúškou? Čo máme robiť, aby sme v nej obstáli. Budeme opakovať naše chyby a budeme sa v panike opäť zháňať za materiálnymi vecami, aby sme si uľahčili dni nadchádzajúcej krízy? Nebolo by prejavom mojej poblúdenosti, keby som Vám niečo také radil?