Ak hovoríme,  že slobodná spoločnosť vládne sama,

potom by sebe ovládanie malo byť známkou dobrých vzťahov  

G.K.Chestertona

Kníhkupectvo SVOJEŤ na Dunajskej ulici v Ligapasáži v Bratislave stalo sa terčom útoku novodobých barbarov. Možno to nebola iba náhoda, lebo kníhkupectvo sa orientuje na proslovenské knihy a časopisy.

 

Takýto počin nepatrí do civilizačnej a kultúrnej spoločnosti. Dáva výpoveď, že tejto skupine, ktorá reprezentuje skôr menšinové ideové smerovanie prejavujúce sa  neznášanlivosťou a nerešpektovanie iných ako „svojich“ názorov.

Nadnesene možno to prirovnať novodobému barbarstvu pálenie kníh nemeckými nacistami, ktoré bolo predzvesťou rozpútania najtragickejšej vojny v dejinách ľudstva.

Je pravdepodobné, že jeden alebo viac páchateľov pravdepodobne z dôvodu, že kníhkupectvo už dlhší čas je tŕňom v oku luzy z radov rôznych progresívnych a neoliberálnych extrémistov hrajúci sa na demokratov. Nemôžu zniesť, že ich „pravda“ nie je jediná.

My ostatní vieme, že existuje aj iná pravda, ktorú sú osvojila väčšina ľudí na Slovensku.    

S týmto poľutovania hodným potupným činom súbežne sa odohráva na pôde MK SR iný „boj“ o prežitie Literárneho týždenníka. V roku 35.výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu. Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Zdá sa, že MK SR pod šéfovaním ministerky Milanovej ukazuje, že je to ministerstvo zbytočnosti, jedinou úlohou je svietiť a kúriť  ... a brať plat.