Spor na Ukrajine vygeneroval problém naviac. Bola potreba zabezpečiť tak potrebné financie pre Ukrajinu z vývozu obilia, ktorý bol v počiatku konfliktu blokovaný. OSN mala garantovať bezproblémový rýchly a bezpečný vývoz ukrajinského obilia do Afriky. Prevoz sa mal realizovať všetkými možnými trasami, cestnou i železničnou dopravou, aj cez Slovensko.

 

Tranzitom obilia cez Slovensko sme sa dostali do pozície koncovej stanice. Cena tu zohrala rozhodujúcu úlohu. Začalo sa vykupovať vo veľkom v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, ale  aj v Rumunsku, Bulharsku, v Česku a Slovensku. Problémom bolo, že cena obilia na Ukrajine bola lacnejšia ako dopestovali v okolitých krajinách. Túto výhodu mala Ukrajina, že nemusela dodržiavať prísne a tým aj drahé normy EU. Po čase sa zistili, že ukrajinské obilie obsahuje látky, ktoré u nás sú zakázané. Takto po Maďarsku odrazu zastavilo tranzit cez Poľsko a Slovensko a po nich všetky štáty EU.

Pokračovanie bolo zaujímavé. Výsledkom bolo zvláštne zistenie – jednomyseľné bez ohľadu na štátnu príslušnosť veterinárnych správ ako garantov obilia sme sa dozvedeli, že obilie z Ukrajiny neobsahuje nič, čo by mohlo občanom EU zdravotne škodiť. 

Nezainteresovaný by povedal, stal sa zázrak, s dodatkom politicky. Politika vie byť čudná, aj keď sa jedna o naše zdravie.