Krása je posledné možné víťazstvo človeka, ktorý už nemá nádej

Milan Kundera

O búšení, lámaní a pukaní bol život výnimočného českého spisovateľa žijúceho v Paríži Milana Kunderu (1929-2023). Kundera bol na svojej literárnej ceste v niektorých veciach človek komplikovaný, ale žiadny český spisovateľ nedosiahol svetového ohlasu a o žiadnom sa toľko nediskutovalo a nepísalo. Dôvodom nebol iba jeho výnimočný talent, ale i to, že jeho diela sa dotýkali otázok filozofických, politických, ideových či riešili tému slobody. 

Na jeho pohrebe zaznela nevhodná či poľutovania hodná dohra. Predpokladalo sa, že pri poslednej rozlúčke bude mať Česko svoje zastúpenie, ak nie veľvyslancom tak aspoň kultúrnym atašé. Kto si to myslel, musel z tejto rozlúčkovej epizódy byť ľudský zarmútený. Na parížskom Arcueil bola kremácia. Obradu sa zúčastnili dvaja ľudia, manželka V.Kunderová a A.Gallimard, zástupca vydavateľstva vydávajúce diela autora. Nikto iný.

Na margo jeho emigrácie a jeho „nažívanie s vtedajším českým disidentom v časopise Echo sa nečakane v otvorenom texte napísal Milan Uhde „Kampaň proti nemu (Kunderovi) som si do dejín českého disidentu zaradil ako nedôstojnú epizódu“. Tu hľadajme odpoveď, prečo pred časom v rozhovore V.Kunderová povedala, že „ona na letisku V.Havla nikdy nepristane“.

Aby to pre bežného čitateľa bolo zrozumiteľné, V.Kunderová povedala že to bol Havel, kto proti Kunderovi intrigoval, kto svojim cieleným jednaním v československom disente, vedome zabránil, aby Kundera dostal Nobelovu cenu za literatúru a namiesto ju získal Havlom pripravený Seifert. Uhde, zrejme bičovaný vlastným svedomím, to musel povedať nahlas! Škoda, že tento hlas prišiel neskoro a M.Kundera ho už nepočul … a chcel by to vôbec ešte počuť? Stál by o to práve od týchto ľudí?  

Zdroj: I.Strejček na web stránke exprezidenta V.Klaus, ako rozpamätanie sa na lúčenie na jeho poslednej ceste. (klaus.cz č.5214)  a V.Buchert (Rx 29/2023-3)