(poznámky spoza hraníc)

Zmocňuje sa ma depresia.  Mam síce vysokú školu aj doktorát, ale patrím ku skupine tých menej vzdelaných. Jednoznačne podporujem Smer a SNS, a tieto strany podľa prieskumov podporujú ľudia s nižším vzdelaním. Tiež som starší (neperspektívny); s tým ale nič neurobím, tam patrím.  Rád by som patril do skupiny vzdelaných, ale prieskumy nepustia … No dobre, pozrime sa na to z druhej strany.

 

Zostanem iba pri „západnej orientácii”, ale iste sú aj iné témy. A namiesto prieskumov navrhujem pohľad na „mienkotvorcov”. Pár mien z „môjho” tábora: docent Chmelár, docent Blaha, profesor Drulák, docentka Švihlíková. Každé toto meno predstavuje človeka vzdelaného, je jasné, že vedia, o čom hovoria či píšu. Vezmime si trebárs docenta Blahu. Čítal som jeho knihu „Späť k Marxovi.”  Autor je nielen erudovaný, ale jeho sociálne cítenie doslova vženie slzy do očí, on by si veľmi dobre rozumel napríklad s pápežom Františkom. Prosto Blaha je sčítaný, ale aj dobrý človek.

Akí sú „mienkotvorcovia” Progresívneho Slovenska?  Pravdupovediac, žiadneho vzdelanca som nezaznamenal. Čím nechcem povedať, že žiadnych „mienkotvorcov” nemajú: starší Šimečka, Tódová …

Tato skupina vie perfektne útočiť, rozoštvávať, ponižovať, urážať, a najmä (veľmi jasný znak nevzdelanosti) vykresľovať svet v čierno-bielych farbách. A prirodzene, kto nezastáva náš názor, je asi „vadný“. (Poznámka: prečo sme na chvoste vzdelávania?)

Ako je teda možné, že títo jasní nevzdelanci priťahujú vysokoškolsky vzdelanú mlaď?

Jeden z dôvodov bude asi masová psychóza živená pravdou, že mať správny názor sa oplatí. Nebolo to tak podobne aj za „socíku“? Teraz sa mi to zdá ešte ostrejšie.

No ale pozrime sa na vzdelanie dnešnej mládeže. Pamätám sa, že keď som sám študoval na VŠ v temných dobách socializmu, bol taký nepísaný zákon: Do prvého ročníka vždy nastúpilo oveľa viacej študentov, než za 4, 5 či 6 rokov promovalo.  Tipoval by som, že skončilo do 60 % prvákov.

Na každej škole boli „vyhadzovacie” predmety, na našej fakulte to už v prvom ročníku bola matematická analýza.  Podľa môjho odhadu 40 % prvákov tu pohorelo a nepokračovalo. Na medicíne to bola, myslím, anatómia, na technike to záviselo od fakulty.

Kto bol prijatý na VŠ, musel mať maturitu. Áno, stále platilo, že skutočný odborník musel skĺbiť svoje vzdelanie s praxou, škola nás naučila učiť sa a orientovať v našom odbore, nie nutne hneď byť super produktívny.  

Tento diktátorský režim sa skončil a po „revolúcii” nastúpila aj na školy (vrátane stredných) demokracia, trhové hospodárstvo, prosto študent sa stal zákazníkom a škola poskytovateľom služieb. Školy zarábali na každom študentovi a ak ho stratili, alebo neprijali, tak si znížili príjem. Pri zákazníkovi záleží len na dvoch veciach: či je schopný platiť a či poskytnutá služba nie je drahšia ako príjem, ktorý generuje.  

V prípade študentov platí štát a služby sú zhruba rovnaké pre všetkých. Stratiť 40 % takýchto zákazníkov, ktorí prejdú ku konkurencii, plus fakt, ak tí zostávajúci nevygenerujú viac peňazí  (čo je, prirodzene, v tomto kontexte nezmysel) – to každú firmu položí. Jednoducho si to nemôže dovoliť!

A tak sa z VŠ nevyhadzuje a maturita nie je nutnou podmienkou, existujú podmienečné prijatia bez maturity a študent si s veľkou pravdepodobnosťou na en-tý pokus tú maturitu urobí. Ľudia, ktorí sa stretávajú so súčasnými absolventmi slovenských vysokých škôl, mi unisono vraveli, aký smutný obraz títo „vzdelanci” (inkluzíve lekárov) poskytujú. Neverím, že z mojej generácie vysokoškolských absolventov by bol niekto veľmi hrdý na takto získané vzdelanie alebo by chcel byť zaradený po boku týchto „expertov”.

Keď sa navyše ukazuje, že je možné dokonca ešte aj v takomto prostredí plagiátorstvo, nuž tak potom si dovolím tvrdiť, že absolvovanie vysokej školy sa vo veľkej miere vzdelaniu nerovná. Podpora PS tu potom dáva zmysel.  Ktorý vzdelaný človek bude považovať LGBT… agendu za rozhodujúcu alebo legalizáciu drog za niečo dôležité v porovnaní so „západnou orientáciou”?  Napriek prieskumom tvrdím, že iba hlupák, ktorý sa dal zmanipulovať a ide proti vlastným záujmom.

Starší ľudia majú skúsenosti. Majú múdrosť, ktorá väčšine mladých „vzdelancov” chýba. Musím sa priznať, cítim sa v tejto spoločnosti oveľa lepšie než v skupine „vzdelancov”, čo podporuje PS.  

(Autor Peter Dolina žije v USA, Issaquah, WA)