Niet tajnejších nástrah, ako sú tie,
čo sa skrývajú pod úradnou zámienkou
(Cicero)

Obaja zástupcovia primátora, JUDr. J.Macura a Mgr. M.Fúrik tým že prijali návrh primátora byť overovateľmi  uznesení na zastupiteľstve 26.6.2009 posudujem ako druh poníženia, ktoré má zaiste v taktike primátora svoju vypovedaciu hodnotu.

Nezabúdajme, že demokracia  predstavuje slobodu, ale to najpodstatnejšie zostáva, že miera našej demokracie v nás odhaľuje ľudskú povahu. Demokracia nežiada cnosti, demokracia vyžaduje, aby sme boli zodpovední. To je niečo, čo by nám malo byť vlastné a sväte. Ale nástroj „čerta“  - moc je veľkým pokušením aj pre tých, ktorí sa hrajú na demokratov.

Ale k veci.
Program zastupiteľstva v piatok 26.6.2009 v prvom úvodnom bode rokovania  volil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Primátor navrhol za overovateľov svojich dvoch zástupcov primátora – JUDr. J.Macuru a Mgr. M.Fúrika, práve tých poslancov, ktorých on primátor navrhol do funkcie svojich zástupcov.  

Vyrazil dych väčšine prítomných v sále. O jeho bezprecedentnom prejave moci musí počuť každý, priateľ, i nepriateľ, že (politická) slušnosť v samospráve mesta odišla na smetisko „dejín“. Zdravý rozum káže, aby organy mesta boli pod stálou kontrolou opozície. Možno všade sa to cti, ale v Čadci nie (aspoň zatiaľ).

Podobne primátor koná, ak sa volia poslanci do návrhovej komisie. So stereotypnou pravidelnosťou vlastnou primátorovi navrhuje jemu oddaných (koaličných) poslancov. Opoziční poslanci ako keby neboli.

Nečudujem sa primátorovi, od ktorého asi nemožno nič dobré čakať, súdiac podľa jeho nedemokratického konania a zoznamu jeho káuz. Čudujem sa obom zástupcom primátora, poslancom – Mgr. M.Fúrikovi a JUDr. J.Macurovi, že návrh akceptovali. Podľa mňa jediným riešením bolo odmietnuť návrh, aby si zachovali svoju „tvár“. Ale obaja ho prijali, neodmietli, neohradili sa, čo svedčí o oddanosti ideám primátora, ktoré zoslabujú demokratické princípy vo vedení mesta. Oni tým, že prijali vlastne prijali od primátora poníženie, ktoré má zaiste v taktike primátora svoju vypovedaciu hodnotu.

Prekvapuje ma, že ten, ktorí vo verejnosti požíval dôveru, poslanec a teraz zástupca primátora Mgr. M.Fúrik dvakrát v krátkom čase sa dopustil podľa mňa vážneho morálneho prešľapu.

Prvý krát v situácii, keď sa rozhodovalo o jeho pôsobení v Mestskej rade po zvolení za zástupcu primátora, kde na návrh poslanca, a teraz zástupcu primátora JUDr. J.Macuru bol vylúčený z Mestskej rady jediný opozičný poslanec – Ing. M.Gura. Na jho misto nastúpil práve  Mgr. M.Fúrika. Takto Mestská rada  bola definitívne zbavená kontroly. Mestská rada sa stala jednoliata skladajúca sa iba z 8 koaličných poslancov, čím dala znať o nedemokratickom spôsobe „vládnutia“. Aj vtedy Mgr. M.Fúrik nekonal, prijal túto nomináciu a neohradil sa. Takto svojou nečinnosťou demokracia v zastupiteľstve sa stala fraškou. Pamäť vie byť hrozná, lebo si veľa pamätá.

A ešte dve poznámky na záver.

Možno to väčšina prítomných prehliadla, ale stále navrhovaný do návrhovej komisie MUDr. Jozef Marec neprijal ponuku primátora. Zaujímavé by bolo vedieť dôvod.   

Prekvapuje ma, že niektorí poslanci z obdobia 2002 -2006 za primátorovania Ing. J.Pohančeníka, s ktorými som spolupracoval, a viem o ich postojoch, sa podieľali na tomto amorálnom akte.  Nerozumiem im, a zamýšľam sa, ako je človek zraniteľný, ak sa mu ponúka „jednota“ vo väčšine.