( Úvaha, ako sa možno mohlo predísť havárii mosta na Podzávoze )

Zo soboty na nedeľu (1.-2.8.2009) sa na ceste I/11 nad železničným prejazdom v oblasti Podzávozu stala sa havária, ktorá si na šťastie nevyžiadala žiadnu ľudskú obeť.  Most nespĺňa parametre na dnešnú záťaž, je už stavebne „vyžmýkaný“. Situácia na moste bola vyhodnotená ako kritická a havarijná. Okamžite kompetentné orgány začali konať. Kamiónovú dopravu presmerovali, semaformi sa usmerňuje  premávka v jednom dopranom pruhu (v druhom sa pracuje), a robia sa opatrenia na skoré sprevádzkovanie mosta.

Na Slovensku je to tak.  Ak sa nič nestane, nepostupuje sa koncepčne, lebo nie sú peniaze. Ak sa stane havária, tak kompetentní „behajú“ sťa brownov pohyb molekúl,  a všetko sa dá.

Všetko nemuselo byť, keby sa bolo po roku 1998 pokračovalo v Mečiarovej vízii výstavby diaľnic včítane prepojenia sever – juh a obchvatu mesta. Práce sa postupne utlmovali a začala sa presadzovať koncepcia „Jantárovej“ cesty smerom cez Oščadnicu. Posledná informácia hovorí, že v rokoch 2013 – 2014 možno aj motyka strelí, a diaľničný obchvat Čadce uzrie svetlo sveta.

Prechod pre dospelých, ale hlavne pre deti cez most sa každým dňom stáva možným nebezpečenstvom dopravnej nehodovosti s vysokým rizikom tragédie.

Miestni sa neustále dožadovali rekonštrukcie a modernizácie mosta. Upozorňovalo sa, že most so svojou 60 ročnou históriou nie je stavaný na súčasne počty prechádzajúcich vozidiel. Každú minútu prejde cez most jeden kamión. Miestni vedia, že ak nebude vybudovaný obchvat, bez vybudovania druhého mostu nie je možné riešiť túto pre dnešnú dobu nevyhovujúce premostenie.  Ale o ich názor nikto neprejavil záujem. Vždy štátne orgány argumentovali, že diaľnica všetko vyrieši.

Aby tomu nebo koniec, tak miestni sú v súčasnosti postihnutí dva krát. Okrem železničného premostenia je to aj odstávka najbližšieho pešieho premostenia u Ševca. Je to tvrdý atak pre všetkých, ktorí každodenne dochádzajú do mesta, a neustále  snívajú svoj sen o normálnom a bezpečnom priechode do mesta. Dúfajme, že odvážny sľub, že lávka bude k 31.8.2009 sprevádzkovaná, sa dodrží. Ešte, že sú prázdniny.

Je veľa otázok, ale málo odpovedi, prečo sa dospelo do tohto havarijného stavu.

·      Prečo kompetentní nevedeli okamžite reagovať na vzniknutú situáciu, keď sa v ČR zaviedlo cestné mýto a kamióny v dôsledku zlacnenia svoje  prepravy využívali tento cestný prieťah cez  Slovensko?

·      Prečo kompetentní nevedeli, že práve cestné prepojenie sever – juh od Žiliny smerom do ČR zaznamená nárast vozidiel v dôsledku kamiónového mostu medzi Nošovicami a Tepličkou n/V?

·      Prečo sa dlhodobo nerieši problém s vážením preťažených kamiónov?

·      Prečo kompetentní neriešili cestné prepojenie sever – juh omnoho ráznejšie?

·      Prečo prednostne, ak už sa nestavala diaľnica, neriešili sa kritické miesta, akým prinajmenšom je prejazd cez železnicu na Podzávoze?

Nie je hanbou, že od roku 1990 kompetentné orgány včítane vládnucich politických garnitúr neboli schopné vybudovať plánovanú (sľubovanú) diaľničnú sieť? A potom politici nech sa nečudujú, že ľudia strácajú dôveru v politiku. Ukazuje sa  to práve na najcitlivejšom mieste verejného života – účasťou vo voľbách.

Na záver otázka?

Ak mesto deklaruje záujem riešiť dočasnú zložitú situáciu svojich obyvateľov (s čím súhlasím), nie je v silách mesta im vyjsť v ústrety spôsobom najprirodzenejším. Zriadiť na svoje náklady dočasný autobusový spoj.  Týmto by mesto vyslalo signál, že nie slová, ale konkrétny čin posilňuje ich v nádeji, aby vytrvali, aby vedeli, že mesto je s nimi?