Poslanec Ing. Milan Gura na zastupiteľstve 29.4.2009 vyslovil otázku, či výdaje mesta na právne služby nie sú drahé, a či sú opodstatnené? Ak pre rok 2009 sa na právne služby počítalo  56.430 € (1,7 mio Sk), v II. zmene rozpočtu raketovo sa zvýšili o 100 %, na 112.859 € (3,4 mio Sk).

Poslankyňa RNDr. Anna Belousovová emotívne, miestami až neadekvátne reagovala na jeho vystúpenie a povedala od srdca všetkým, ako ináč svoju pravdu. Pre lepšie pochopenie, ona diskusiu považuje za správnu vtedy, keď je potvrdením jej pravdy bez ďalšej diskusie.   

Dlhšie pozorujem jej verejné vystúpenia. Dávam za pravdu tým, ktorí vidia vždy v jej emotívnom vystúpení spôsob, ako zakryť deficit obsahu. Preto, ak by táto úvaha bola správna, môžem sa domnievať, či takto stanovené výdaje na právne služby nie sú iba elegantným „tunelom“?  Kde je pravda vie asi iba ten nad nami.

Prítomným dala najavo, že osobná reflexia je pre ňu neznáma. Upozornila na neúmerný vzrast výdavkov na právne služby, ktoré neboli náhodné. Podľa nej sú dôsledkom chybného konania v minulosti súvisiace s transformáciou tepelného hospodárstva v rokoch 2000-2002. Ale už nepovedala, že práve ona ako primátorka začala s transformáciou tepelného hospodárstva v meste, a všetci vieme ako to dopadlo.

Preto ak poslanec Ing. Milan Gura hovoril o neúmernom zvýšení právnych služieb v meste pre rok 2009, nehovoril iba tak do vetra, a ona to dobre vedela.

Neúmerne zvýšenie právnych služieb vyniká aj v súvislosti s informáciou, ako sa v meste hospodári s verejnými financiami. Za prevod akcii ZZO a.s. na mesto zaplatilo mesto neuveriteľných 21.576 € (650 tisíc Sk) !!! A propo, čo na to Dozorná rada ZZO a.s.? Preto sa Ing. M.Gura pýtal, a tak isto by sa pýtali aj mnohí obyvatelia, a ja nie som výnimkou
 
·      Či v zozname služieb nie sú napríklad aj osobné kauzy, ktoré s mestom nesúvisia?
·      Prečo v záujme ukľudnenia situácie primátor nezverejní zoznam právnych služieb, ktoré zadalo mesto, ktorej právnickej kancelárii alebo právnikom, v akej kauze, a koľko tieto služby skutočne stáli?

Nerozumiem vedeniu jeho komunikáciu s verejnosťou. Myslím si, že ďakovné „ódy“  stavajú betónovú stenu medzi vedenie mesta a obyvateľov. Radšej nezverejniť, utajiť, verejnosť nechať v neistote, a potom sa primátor čuduje, že vznikajú fámy. A pritom by stačilo tak málo. Byť otvorený, ústretový a podať  všetko podstatné verejnosti.

Pri hľadaní pravdy by som sa nechcel dožiť stavu, aby v nasledujúcom volebnom období sa poslanci dozvedeli, že neúmerne zvyšovanie právnych služieb bolo spojované s niečím iným, na čo boli pôvodne určené.