(úvaha o plate primátora)   

... " Ale veď je nahý!" vykríklo ktorési dieťa. " Bože na nebi, čujte ten nevinný hlas! " povedal otec. A ľudia si šepkali, čo povedalo dieťa. " Veď je nahý, malé dieťa to povedalo, nahý je ! " " Nahý je! " volal na koniec všetok ľud .....
      (H.Ch.Andersen: Cisárove nové šaty)


Primátor najväčšieho mesta (na Kysuciach) ma snáď najväčší plat medzi primátormi a starostami (na Slovensku). Takto znovu a "prirodzene" naše mesto sa dostalo na všeobecnú známosť (už po koľký krát) a stále dokazuje, že ma potenciál byť v celoslovenskom TOP "záujme". No čo, kto vie ten koná, ten kto nevie ten .....

Bezbrehá sloboda, ako výraz našej demokracie sa stáva deštrukciou nášho správania sa ..... a potom slova z Andersenovej rozprávky dostávajú jasnejšie nebezpečné obrysy v obsahu slova ....a rozdiel medzi predchádzajúcim a terajším primátorom asi už nie je taký presvedčivý  ako 2.januára 2007. Nie je to dobre minimálne pre tých, ktorí mu verili.

Čo sa asi odohrávalo v mysli 14 poslancov, ktorí bez diskusie , ak odhliadnem moje vystúpenie, aby sa uznesenie o plate neschválilo, keď ešte pred 8 dňami na zasadaní zastupiteľstva 6.12.2007 boli za iba 7 poslanci ?

Zarazilo ma, že v diskusii na moje vystúpenie poslankyňa RNDr. A.Belousovová neadekvátne svojmu postaveniu argumentovala. Urazila slušnosť. Mne bolo ťažko ešte niečo povedať na jej obsahovú prázdnotu a zmetočnú improvizáciu. Asi zabudla, že improvizácia nie je to, čo je na konci jazyka !!!!

Stále si myslím, že funkcia primátora je funkcia verejná, že mandát od obyvateľov je službou všetkým obyvateľom mesta. Je pravdou, že primátor (nezamieňať s prednostom, ktorý pôsobil aj za primatorovania ing.J.Pohančeníka) iba napráva problémy, ktoré "zasialo" minulé vedenie. Ale primátor kandidoval, vyhral preto, aby spravoval úrad efektívne a racionálne, zabezpečil kontinuitu práce MsÚ v obohacovaní jeho volebným programom a sľubmi. Je prirodzené, že vždy novo nastupujúci primátor "zdedí" všetko dobré, ale aj menej dobré a musí riešiť, čo mu zanechal jeho predchodca. Že kauzy sú, preto ich treba riešiť a vyriešiť. To je výzva pre primátora, že musí, lebo chcel a kandidoval a uspel a teraz musí konať !!! Neuvedomuje si svoju šancu, že tak ako stúpa úsilie a námaha vyriešiť kauzy, tak úmerne stúpa dôvera v jeho mandát? A tu nepomôže odmena, v hre zostala morálka. Aká? To nech si každý odpovie sám pre seba v tichom rozjímaní ... čo všetko je možné asi iba v Čadci.

Súhlasím, že primátor má mať plat adekvátny zodpovednosti, ktorá obnáša táto funkcia a legislatíva s tým aj počíta. Podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov aj má. Ale toto je nemravné v situácii, keď mesto sa zmieta v kauzách. Preto hlasovanie o dvojnásobnom zvýšení platu a primátora je prejavom niečoho nezdravého v myslení v "štáte" čadčianskom po 2.januári 2007.Východiskom by bola, aby primátori a starostovia dostávali nie plat, ale každoročne zo zákona by sa im valorizovala odmena na celý rok  bez možnosti ovplyvnenia poslancami.

Pýtam  sa spolu s prinajmenšom s tými ktorí mi napísali svoj názor a  v rôznej podobe reagovali negatívne na mojej webovej stránke na vzniklú kauzu v meste, či práca primátora je tak náročná, aby peniaze zakryli pravdu? Aký je potom rozdiel medzi prácou primátora, lekára, učiteľa ... na Kysuciach? Je moc tak mocná, aby spôsobovala vlčiu tmu? Občan, volič nesleduje mestskú kasu a rozpočet, skôr sa díva na veci očami bežného občana, a kladie si otázku, ako mesto a aké mu vytvára podmienky pre jeho žitie? Či sa plnia? Ako sa plnia predvolebné sľuby víťazného kandidáta? Má zastupiteľstvo význam, keď sa nevedie diskusia v sledovanosti cieľa, ale návrhy opozície sa zmetú zo stola a hlasuje sa o tom čo vedenie predloží. Je to ako vo veľkej politike ...a vlastne je to "dobrá" správa pre mesto, že veľká politika je už v meste. Otázkou zostáva, či je aj mravná a slušná?

Je zaujímavým zistením, že pán primátor ináč vždy ochotný sa podeliť s novinármi o meste, teraz mlčí. Je zarážajúce, prečo mlčia aj jeho hovorcovia, ktorí by vysvetlili, čo viedlo primátora, aby podpísal uznesenie a tým dal na vedomie, že jeho plat a odmena sú výhodné pre mesto?