Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Nevezmeš meno božie nadarmo

(o jednom retušovaní krížov)

Nevezmeš meno božie nadarmo, hovorí druhé prikázanie. Práve ono vystihuje nezodpovedné konanie obchodného reťazca  Lidl. Tí ktorí súhlasili , prekročil hranice slobody ... toho druhého.

To že zavádzali svojich zákazníkov, keď na svojich reklamných letákoch na grécke potraviny vyretušovali kríže z pravoslávneho kostola, môže mať ekonomickú stratu, ale je neodpustiteľné konanie voči kresťanom. Obchodný reťazec Lidl pod zámienkou náboženskej neutrality menil skutočnosť na virtuálnu realitu.

Za odstránenie krížov kostolov na turisticky atraktívnom ostrove Santoríni, kde každý návštevník si pravoslávne kostoly s krížmi fotí obchodný reťazec Lidl vyvolal vlnu kritiky a ozvali sa aj hlasy na bojkot značky.

Kríž je symbolom kresťanov a predstavuje bolesť a utrpenie, zároveň posilňuje pri pokušeniach a ťažkostiach. Znak kríža znamená milosť vykúpenia, ktorú nám Kristus získal svojím krížom. Kresťan začína svoju modlitbu a každú činnosť znakom kríža „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen“.

Ak obchodný reťazec spoločnosť Lidl nechce vyjadriť svoj postoj či podporiť ideológiu použitím v tomto prípade krížov, nemal dráždiť veriacich. Nešlo tu zo strany Lidla o cieľavedomú protikresťanskú provokáciu?

Je zaujímavé, že do diskusie o retušovaní krížov na kostole sa zapojili aj liberálno zmýšľajúci ľudia. Pre nich, keď niekto provokuje, zneucťuje kríž ako symbol kresťanstva, to je v poriadku. Čo na tom, že takto kresťanov ponížili. Proste liberálovi všetko dobre, ak to jemu vyhovuje. Tu je vzpurnosť konania.

Tu bola porušená sloboda, lebo sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. Renomovaný obchodný dom dal znať, že pochybil a jeho profesionálna zodpovednosť nie je jeho silnou stránkou.                           

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.