Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
August 1968

Dôsledkom 21.augusta 1968 bola okupácia. Sovietske vojska zostali u nás dočasne 23 rokov. Pre pochopenie augustových udalosti treba sa dívať nie iba cez optiku emócii ale reálnym pohľadom z politického, vojenského a hlavne geopolitického uhlu nazerania v  súvislostiach. Áno bola to okupácia strašná, bezohľadná či neospraviditeľná, ale ....

Pripomíname si a zároveň šírime nenávisť. Aktérmi okupácie boli štáty Varšavskej zmluvy ZSSR plus „verní“ Maďarsko, Bulharsko, Poľsko a NDR, nie Rumunsko. Niekedy ľudová skúsenosť nám napovie viac ako stohy doporučení „múdrych“. Oživme si pamäť, ak je spor u susedov, nie je taktické robiť rozhodcu medzi oboma manželmi, lebo v konečnom dôsledku sa to obráti proti nám. Nehľadali USA a tým aj NATO v tejto skúsenosti merito svojho konania?

Tohoročná spomienka na 50-te výročie okupácie bola sprevádzaná množstvom článkov. Hoci kritika okupácie z roku 1968 je oprávnená, časť kritikov účelovo zneužívala okupáciu na podporu súčasného zbrojenia a na šírenie nenávisti proti Rusku.

Rusko sa ospravedlnilo

Zabúda sa, že Rusko i keď s veľkým odstupom času ale predsa sa ospravedlnilo. Oficiálny postoj vyjadrila Moskva v Zmluve o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou z roku 1993 (zk.č. 9/1995 Z. z.). V Preambule sa uvádza:

„… odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území,…“.

Tento postoj k udalostiam roku 1968 potvrdil aj prezident V. Putin pri svojej návšteve Prahy v roku 2006.

Kissinger prehovoril

Pre pochopenie súvislosti nech poslúži vyjadrenie poradcu amerických prezidentov H.Kissingera, ktorý odkryl pozadie, prečo Američania nám nepomohli

po prvé bolo to dodržanie jaltskej dohody o sférach vplyvu

po druhé pre amerického prezidenta bolo dôležitejšie, aby sa uskutočnila jeho cesta do Moskvy k jednaniu o jadrových zbraniach

po tretie nepriali si, aby Pražské jaro „zvíťazilo“ a preukázalo prednosti socializmu s ľudskou tvárou. Pre nich naopak bolo podstatné, aby socializmus voči kapitalizmu nepreukázal žiadne svoje kvality

Nemenej zaujímavé sú dochované reakcie z pozadia

• Reakcia prezidenta L.B.Johnsona na písomnú informáciu veľvyslanca Dobrynina, keď avizoval začatie okupácie okomentoval politickým bonmotom „Pozriem sa na to ráno“ ... a ráno odletel na ranč do Texasu.

• Podivuhodnosťou celého roku 1968 bolo, že aj napriek okupácii ďalej nerušene pokračovali odzbrojovacie rozhovory medzi veľmocami

Vojenská úvaha  

Česko-Slovensko bolo jediné územie na „hranici“ studenej vojny, kde neboli pred augustom 1968 vojska ani jednej z veľmoci. Američania mlčky uznali, aby Sovieti inváziou vyrovnali taktickú nevyváženosť, aby mohli jadrové vyjednávania pokračovať. Sovietske raketové vojsko sa dostalo na Šumavu, na hranice s NSR. Z tohto sa dá usúdiť, že strategickým zámerom Varšavskej zmluvy bolo sa dostať na Šumavu a tým nepriamo mať páky na likvidáciu obrodného procesu.

Viditeľná úľava spoločenských pomerov vyhovovala obom veľmociam.  Ani jedna veľmoc nijak zvlášť nebola favorizovaná. Preto nakoniec zámienka, prečo neobsadili vojensky Česko-Slovensko, nebola Američanom proti srsti.

Temné čísla okupácie

V noci z 20. na 21.augusta 1968 bolo Česko-Slovensko obkľúčené približne 740 tisíc vojakmi. Pritom Sovietska armáda mobilizovala pred 21.8.1968 2,5 mio vojakov a mala pripravené ďalšie zálohy na Ukrajine.

Okupácia mala názov Operácia Dunaj, mala útočný charakter. Hranice prekročilo 490 tisíc vojakov. Po týždni prebývalo na našom území asi 300 tisíc vojakov ČA s plnou bojovou výzbrojou.

K nám prišlo 27 podzemných divízií toho 12 tankových (6.300 tankov), 13 malostreleckých (dvetisíc diel, 800 raketometov) a 2 výsadkové divízie. K tomu ešte jedna letecká (800 lietadiel a vrtuľníkov). 

Okupácia si vyžiadala 108 obetí z radov obyvateľov Česko-Slovenska vrátane smrteľných dopravných zranení, z toho na Slovensku 29 a 501 zranených pri dopravných občanov pri dopravných nehodách zapríčinených okupačnou dopravnou technikou. Z radov sovietskych okupantov zahynulo 12 vojakov a dôstojníkov vrátane samovrážd.    

Po podpísaní „dočasného“ pobytu sovietskych vojsk u nás počet sovietskych vojakov, ich rodinných príslušníkov a bojovej techniky sa dnes môže zdať až šokujúci, bolo 73,5 tisíc vojakov, 18,5 tisíc dôstojníkov, 44.340 príbuzných, 1120 tankov, 103 lietadiel, 173 vrtuľníkov, takmer sto ton munície a ďalšia technika.

Po odchode Sovietskej armády zostali v oboch republikách vyrabované kasárne aj obytné domy, obrovské ekologické škody vo výcvikových priestoroch. Škody prevýšili šesť miliárd korún. V súvislosti s ich takmer 23-ročným pobytom zahynulo 290 ľudí.

... a na záver zamyslenie sa

aké boli šesťdesiate roky minulého storočia. Hlavne ich záver znamenal začiatok zásadného menenia charakteru západnej civilizácie. Poznamenal ich boj za ľudské práva, nástup informačných technológii, antikoncepcia a sexuálna revolúcia, uvoľnenie morálky.

Mladá idealistická generácia protestovala proti vojne vo Vietname, kapitalizmu a konzumnej spoločnosti. Pritom netušila, že je zneužívaná na postupné presadzovanie neoliberálných myšlienok globalizácie a potláčanie všetkého národného a tradičného.

Vo vtedajšom socialistickom Československu išlo naopak o pokus zreformovať režim zhora. Aj tu však masy ľudí túžiace po väčších slobodách zneužili na realizáciu proamerického scenára Majdamu, ktorý by postupne pravdepodobne viedol k nástupu kapitalizmu, pretože susediace štáty boli smerované prijať kapitalizmus.

To neznamená, že násilné obsadenie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy  treba ospravedlňovať.  Na druhej strane západ nás viac menej nechal v tom, lebo sme patrili pod sovietsku sféry vplyvu. Napokon sa zhubný neoliberalizmus presadil v celej Európe. Dnes sa zmieta v hlbokej kríze. Možno nastal čas na novú (neliberálnu) spoločenskú revolúciu, dúfajúc, že tentoraz autentickú.  

Tu sa núka prirovnanie. V roku 1939 nechala Veľká Británia a Francúzsko nás osamotených. V roku 1968 zase USA (NATO) alibisticky neurobili nič. Potom máme naďalej veriť, že v prípade potreby budeme bránený? Proste politika je o záujmoch a nie o priateľstve.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.