Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Dôvera alebo nedôvera?
.... najschodnejšou a pritom „elegantnou“ formou riešenia je, aby primátor mesta zmenil trvalý pobyt z Čadce do Rakovej. Má tam postavený rodinný dom a v Čadci aj tak nebýva a súčasne by sa vyriešila svoju dvoj tvárnosť bývania. Je vôbec na zamyslenie, či voliči, ktorí pristúpia ku komunálnym voľbám na prelome novembra a decembra v závere tohto roku, či dajú hlas tomu primátorovi a poslancom vo svojom volebnom obvode, ktorí ako keby bývajú v Čadci ale reálne bývajú mimo mesta. Môj návrh na vyslovenie nedôvery primátorovi, ktorý som predložil na zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Čadca 30.3.2005 sa v radoch niektorých poslancov strhla „presvedčovacia kampaň“, že môjmu návrhu nerozumeli ..... ? Dovolím si zacitovať časti niektorých vyhlásení, tak ako to bolo zverejnené v tlači (KN 4.4.2006): „...návrh na hlasovanie nebol vhodne formulovaný ...“ (Ing.Š.Holeščák) alebo „... ak by predkladateľ povedal, že ide o vyjadrenie nedôvery na báze morálky ........“ (MVDr.Eva Bollová). Je to pre mňa nepochopiteľné a zastierajú asi ich ochotu radšej o takejto delikátnej veci sa verejne vyjadriť. Ani sa nečudujem, že práve ĽS HZDS podporovala terajšieho primátora Ing.Jozefa Pohančeníka ako kandidáta v komunálnych voľbách 2002 a preto asi hlasovali ako celok proti. Snáď je možne ešte pripomenúť, že terajší zástupca primátora MUDr.Jozef Marec bol do funkcie navrhnutý poslaneckým klubom ĽS HZDS (v súčasnosti ako nezávislý). A výsledok? Tieto prinajmenšom etické kauzy sú aj kauzami poslancov za ĽS HZDS v zastupiteľstve.

O nedôvere hlasovať je eticky akt, zvlášť, ak sa jedná o verejného činiteľa – primátora. Nezakladá akt odstúpenia, iba sa prejaví vôľa poslaneckého zboru, aby dobrovoľne odstúpil. Dôvera je nedeliteľná !!!! Buď človek dôveru má, alebo nemá. Sklamanie z kauzy úzko súvisí s dôverou.

V kuloári pri zasadaní zastupiteľstva padla aj otázka, prečo som žiadal hlasovať o nedôvere, a nie o dôvere. Hlasovanie o dôvere vyslovuje sa na návrh primátora v spornej kauze, kedy zastupiteľstvo má iný názor ako primátor s cieľom pokračovať vo výkone mandátu primátora, čo v praxi znamená, že zastupiteľstvo mu v prípade vyslovenia dôvery dá súhlas. Hlasovanie o dôvere sa využíva skôr pri hlasovaní o dôvere vláde, resp. predsedovi vlády, ako pri zasadaní zastupiteľstva.

Hlasovanie o nedôvere je na podnet poslanca (skupiny poslancov) v záujme zodpovedania otázky, či primátor ma zostať vo svojej funkcii alebo ma podať abdikáciu. Hlasovanie o nedôvere je jedným z prostriedkov kontroly, ktoré zastupiteľstvo má voči primátorovi.

Zákon o obecnom zriadení pozná niekoľko spôsobov, ako odvolať primátora. Ak dôvody, ktoré sú nereálne a nenaplňujú skutkovú podstatou zákon pozná
- ak hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosť primátora, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
- ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov (vo vyšetrovacej väzbe bol Ing.Jozef Pohančeník od 18.11.2005 do 14.3.2006)

tak zákonný spôsob pre odvolanie primátora mesta je, keď Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak o to požiada aspoň 30% oprávnených voličov, čo premietnuté do praxe znamená, sa musí kladne vyjadriť cca 5400 oprávnených voličov v meste.

Inou formou, podľa mňa najschodnejšou a pritom „elegantnou“ riešenie je, aby primátor mesta zmenil trvalý pobyt z Čadce do Rakovej. Má tam postavený rodinný dom a v Čadci aj tak nebýva a súčasne by sa vyriešila svoju dvoj tvárnosť bývania. Je vôbec na zamyslenie, či voliči, ktorí pristúpia ku komunálnym voľbám na prelome novembra a decembra v závere tohto roku, či dajú hlas tomu primátorovi a poslancom vo svojom volebnom obvode, ktorí ako keby bývajú v Čadci ale reálne bývajú mimo mesta.

Nedá mi, aby som v súvislosti s vyslovením nedôvery primátorovi v trestno – právnej kauze nespomenul obdobný prípad v ČR, kde boli obvinení 3 vysokopostavení ministerskí úradníci, členovia ČSSD. Premiér vlády ČR Jiří Paroubek sa k prípadu vyjadril veľmi jasno a zrozumiteľne. Položil si otázku - aká prezumcia neviny?. Pre verejného činiteľa je jedine možná prezumcia viny. Škodia strane a preto im okamžite pozastavili členstvo a už nepracujú na ministerstve. Ak sa dokáže ich nevina, premiér bude prvý, ktorí sa im ospravedlni, budú prijatí späť na ministerstvo a čo je hlavné, ich kredit bude v plnej miere obnovení a dôveryhodný. Asi rozdiel medzi ČR a SR je v ponímaní, akú máme v sebe morálku a úctu k hodnotám.
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.