Nesmie nám byť jedno, čo sa deje za múrmi mestského úradu, mestu patrí sloboda a hodnoty, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú.

Vážiť si jeden druhého, byť korektný vo vzťahoch, pomôcť.

Hodnoty, ktoré si na ľuďoch ctíme a zároveň sa im ich snažíme odovzdávať. Všetci si želáme a vždy budeme chcieť, aby sme ich v čo najväčšej miere prežívali nielen v rodine, medzi blízkymi, ale aj v našom meste, v ktorom spoločne žijeme.

Milí Čadčania, ďakujem vám za podporu, ktorú ste prejavili priamo i nepriamo v posledných týždňoch a mesiacoch mne a ľuďom, ktorí stáli za mnou a pomáhali mi poukázať serióznym a tvrdo zákonným spôsobom na jednu z najväčších hanebností spáchaných na našom meste.

Pripravili nás o peniaze a o pozemky

Je výborné, že kauza mesta Čadca a firmy Miloša M. vzbudila medzi vami veľký ohlas. Neprávosť v rozhodnutí súdov a následné lajdáctvo vedenia mesta a samotného primátora nás pripravili o peniaze a hlavne o pozemky mesta. Bolo mojou povinnosťou, aby som sa ako poslanec pokúsil zvrátiť obyčajné „darovanie“ obrovského majetku a peňazí všetkých Čadčanov jednej či viacerým v pozadí stojacím osobám.

Je výborné, že sa zodvihla vlna  nevôle proti zlu

a že sme si všetci uvedomili, že máme právo a možnosť brániť sa. Potvrdil to aj Najvyšší súd. Chcel by som sa vám ešte prihovoriť a pri tom zdôrazniť, že nie je mojim záujmom reagovať na zneužívanie mnohých médií v našom regióne, kde sa vytvára atmosféra nenávisti, kde sa zneužívajú slová. Nielen príloha Čadčan vkladaná do týždenníkov už dávno stratila svoju objektivitu a úroveň. Smutné je, že týždeň čo týždeň sa skladáme do mestskej kasy na noviny, publikácie i televíziu, ktoré majú informovať objektívne, férovo, ale robia opak – zavádzajú a prezentujú v nezdravej a vtieravej miere jednu osobu. Obyčajné slovo vie veľmi potešiť, no aj ublížiť.

Tvrdenia hlúpe a nepravdivé

Tvrdenia, že som ako poslanec nepodporil výstavbu kúpaliska, telocvične a že som nútil primátora porušiť zákon, nestoja za reakciu, sú hlúpe a nepravdivé. Mnohí z vás napríklad vedia, že som bol prvým mestským činovníkom, ktorému sa podarilo pred pár rokmi zohnať prvé peniaze z Ministerstva školstva na začatie dostavby telocvične a že som rovnako spoločne s mojimi kolegami už dávno navrhoval formu a financovanie jej dostavby. Samozrejme, že ak sa telocvičňa a kúpalisko postavia, budem rád, spoločne s vami. Patria do mesta, patria vám. Je na zváženie, či sa nemalo konať už dávno, je na posúdenie, či je vhodné zobrať si v krízovom období na tieto projekty, ktoré už mali byť dávno realizované, ďalší mnohomiliónový úver. Iné mestá stavajú z prostriedkov, čo nezaťažujú dlhmi generácie ich synov a vnukov.

Chcem, aby sa v našom meste vytvorila atmosféra spolupatričnosti a dôvery

a nie prostredie osočovania, prenasledovania, vyhrážok a strachu. Veľmi dôležitá je
úprimnosť a ja úprimný budem. V Čadci dnes nie je priestor na realizáciu čohokoľvek, pokiaľ to nemá a nebude mať za sebou iniciály súčasného primátora mesta. Toto nie je mesto slobodnej realizácie nápadov ani tvorivosti, ani ľudskosti. Tak, ako si chránime svoju rodinu a blízkych, tak by sme si mali chrániť aj priestor, v ktorom žijeme.

Ing. Milan Gura, poslanec mestského zastupiteľstva

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 5/2010