Skrátené legislatívne konanie v NR SR je výnimočné a je možné ho použiť, ak môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv a základných slobôd, k ohrozeniu bezpečnosti, ak štátu hrozia značné hospodárske škody alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty OSN vyžaduje neodkladné prijatie zákona.

 

Prekvapuje, že vláda vo svojej zodpovednosti, vedomá si svojho poslania dostať štát do právnej a ekonomickej dôvery, istoty, bezpečnosti a vytvárania podmienok pre demokraciu a tým posilňovať u nás slobodu sa zaviazala, aby neodôvodnene neobchádzala medzirezortné pripomienkové konania. Pritom túto povinnosť si vláda dala do Programového vyhlásenia !!!

Z tohto uhlu pohľadu sa dá hodnotiť doterajšie pôsobenie Matovičovej vlády pod hegerovským vedením. Výsledkom je, že táto vláda ma jedinečné prvenstvo v počte prijímaných zákonov v skrátenom legislatívnom konaní počas aktuálneho volebného obdobia. Zo 403 prijatých zákonov neprešlo štandardným legislatívnym procesom neuveriteľných 97 (24%) zákonov. Kde sa „hrabú“ predošle vlády? V rokoch 2012 – 2016 to bolo iba 5,3% a v rokoch 2016 – 2020 5,8 %.

Vláda v čase Covidu sa vyhovárala, aby ospravedlnila svoje konanie pri krivení práva. V Česku na to politikov upozornil Ústavný súd.

Čakalo sa, že vláda po ústupe Covidu vráti svoje vládnutie do štandardného režimu. Opak bol pravdou. Pandémia ustúpila, ale „zneužívanie“ prijímania zákon pod čiarou sa zachovalo. Ukážkou zneužitia skráteného legislatívneho konania bolo pri proti inflačnom balíku.

Ak už je zmienka o Covide, treba si pripomínať, že raz môže byť táto vláda obviňovaná z prijatých analýz a opatrení súvisiacich s pandémiou s dopadom na spoločnosť.

I keď túto nemoc nesmieme podceňovať, napriek tomu zásahy štátu do chodu spoločnosti, ekonomiky i ľudskej slobody, nemožno preháňať.  Čo je hrozivejšie, pandémia dala do obehu expanziu štátu !!!   

Mimovládky pripomínajú, že obnova dôvery v právny štát je jednou z najdôležitejších záväzkov tejto vlády. Vo svojom programovom vyhlásení vláda E.Hegera sa zaviazala, že nebude obchádzať štandardný legislatívny proces a medzirezortné pripomienkové konanie. Vieme, že opak je pravdou.

Tu je potrebné si pripomenúť overenú pravdu, ktorou sa vláda riadi (a bude riadiť?), psi brešú a karavána ide ďalej.