Maďarské konzervatívne  noviny Magyar Nemzet 19.8.2023 vniesli do medzinárodného diania ideologické trasenie. V komentári bolo napísané o „premárnenej príležitosti“. Redakcia malo týmto na mysli účasť maďarskej armády na okupácii Československa 1968. Maďarskí vojaci boli jednou z okupačných armád ktorí v rámci Varšavské zmluvy v pochodovali po boku Sovietov do Československa, aby zadusili reformne komunistické pražské jaro. Zatiaľ čo jednotky komunistického Poľska sa pri nasadení u nás vyhli sa  historickému spornému Tešínsku a účasť vojakov z NDR bolo tiež z historických dôvodov obmedzená. Sedemnásť tisíc Maďarov prekročilo československé hranice na južnom Slovensku v miestach, kde se nachádzajú oblasti s prevahou maďarského obyvateľstva a na ktoré si Maďarsko v minulosti činilo územný nárok.

 

Šance na zmenu hraníc Komentár bol zrozumiteľný. Maďari posudzovali svoju účasť na invázií do Československa z uhlu svojich národných záujmov. Z tohto dôvodu noviny citujú anonymného Maďara zo Slovenska, ktorý mal povedať, že problémom v roku 1968 nebol ani tak, že maďarské vojska vstúpili na južné Slovensko, ale to, že po dvoch mesiacoch sa vrátili späť do Maďarska.

Autor článku síce popisuje inváziu ako niečo, čo bolo Maďarom vnútené z Moskvy, čomu sa zradcovská komunistická vláda J.Kádára nedokázala ubrániť. Ľutuje, že sa vtedajšie udalosti Maďarsku nepodarilo využiť k odstráneniu podľa neho nespravodlivých trianonských hraníc, ako boli vytvorené po prvej svetovej vojne a obnovené po druhej svetovej vojne.

V Maďarsku je stále nostalgia za dopadmi Trianonu, ktorý nabáda na úvahy nevyužitej šanci, keď po dvoch mesiacoch sa maďarská okupačná armáda vrátila z Československa. V tomto sa dnešní maďarský konzervatívci líšia od poľských. Poliaci v sebe nesú historickú hanbu, pretože to bol jediný okamžik poľskej histórie, kedy poľskí vojaci potláčali slobodu.

Orbanovci stále v sebe nesú nostalgiu po Veľkom Maďarsku. Nech dôkazom je, že Orbán stále „štekli“, že na futbalovom zápase na Slovensku mal „maďarsky“ šál s obrysmi krajiny v hraniciach pred prvou svetovou vojnou. Práve na južnom Slovensku, ktoré hraničí so Slovenskom žijú silní etnickí Maďari. Týchto Orbán podporuje aj dnes, keď im posiela peniaze na kultúru a šport či maďarské pasy.

Karpatská jedinečnosť  V súčasnosti Maďarsko cíti v sebe maďarskú výnimočnosť v Karpatskej kotline. Maďari si v nej s nikým nerozumejú. Preto sa väčšina Maďarov na konflikt s Ukrajinou javí ako vnútro slovanskú „občiansku vojnu“, v ktorej ani jedná strana konfliktu nie je priateľom  Maďarov. Takto sa vytvára tretí tábor medzi Východom a Západom. Náznaky tohto stavu bolo možné odpozorovať na otvorení MS v atletike a taktiež na oslavách maďarského štátneho sviatku, kde v centre osláv bol turecký prezident R.T.Erdogan a jeho srbský kolega A.Vucič, Obe krajiny koketujú s Ruskom aj Západom.

Azerbajdžanský prezident I.Alijev zase nadväzuje vzťah s Orbánovou vládou k spolupráci s turkických národov. Preto nie je prekvapením, že Maďarsko je pozorovateľom v Organizácii turkických štátov (Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Turecko a Uzbekistan). Udalosti súvisiace s pripomenutím invázie z augusta 1968 môžu napovedať zdôvodnenie súčasných politických postojov V.Orbána.